Edukacja ekologiczna

Zwiedzanie obiektów Wodociągów Chrzanowskich

Dlaczego człowiek powinien żyć w zgodzie z przyrodą i troszczyć się nie tylko o siebie, ale też o środowisko naturalne? Jak cennym skarbem jest woda, dlaczego trzeba ją oszczędzać i jak to robić? O tym warto rozmawiać z dziećmi już od najmłodszych lat – w ten sposób nie tylko wzbogacamy ich wiedzę, ale kształtujemy postawy odpowiedzialne społecznie, które w przyszłości mogą zaowocować aktywnymi działaniami na rzecz ochrony przyrody. A nie od dziś wiadomo, że od dzieci szybko uczą się … nawet dorośli!

W Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o. podejmujemy działania związane z edukacją ekologiczną. Od kilku lat do naszych obiektów zapraszamy uczniów lokalnych szkół. Podczas krótkiej wycieczki dzieci dowiadują się m.in. skąd płynie woda do ich domów, czy można pić wodę prosto z kranu i jak działają oczyszczalnie ścieków.

Zapraszamy do współpracy szkoły podstawowe, szkoły średnie, a także studentów wydziałów ochrony środowiska, technologii chemicznej oraz inżynierii wody i ścieków. Szkoły mogą odwiedzać nasze oczyszczalnie w Chrzanowie, Trzebini Sierszy i Libiążu B,  stację uzdatniania wody w Bolęcinie oraz laboratorium w Chrzanowie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: sekretariat@wodociagi.chrzanowskie.pl lub faksem pod nr: 32 623 32 42, co najmniej tydzień przed planowanym przyjazdem grupy uczniów lub studentów.

W zgłoszeniu należy podać:

Zwiedzanie oczyszczalni ścieków

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego zwiedzania w filmowej formie po naszej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie:

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. 2019.0.1437). Ustawa nakłada jednocześnie na przedsiębiorstwa wodociągowe obowiązek regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Nielegalne odprowadzanie deszczówki może spotkać się z konsekwencjami prawnymi, a nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej.

Przeczytaj:

Nie śmieć w sieci – czyli o tym jakie szkody może spowodować mały patyczek do uszu

Chcesz być eko-bohaterem i mieć realny wpływ na ochronę i czystość środowiska? Zacznij od tego, by nie śmiecić w sieci. I wcale nie chodzi o internet tylko o sieć kanalizacyjną, o którą również wszyscy powinniśmy dbać. Przeczytaj o tym dlaczego do naszej toalety nie powinny nigdy trafiać odpadki z kuchni, waciki czy patyczki kosmetyczne.

„Toaleta to nie kosz na śmieci” – właśnie tak powinna brzmieć jedna z najważniejszych zasad każdego „eko-bohatera”.

Dlaczego do toalety nigdy nie powinny trafiać odpady z kuchni czy inne śmieci stałe? Oprócz tego, że zapychają kanalizację stanowią pożywienie dla żyjących tam gryzoni. Jeśli nie chcesz tą drogą dokarmiać szczurów, odpadki z kuchni wyrzucaj zawsze do specjalnie wyselekcjonowanych pojemników.

Do naszej ubikacji nigdy nie powinny trafiać również odpady takie jak: wata, waciki kosmetyczne, higieniczne patyczki do czyszczenia uszu itp. Tego typu śmieci stanowią poważny problem eksploatacyjny dla całego systemu kanalizacyjnego. Często są przyczyną zatkania rurociągów, co z kolei może powodować spiętrzanie ścieków i wylewanie się ich na zewnątrz.

Patyczki do uszu niszczą również bardzo drogie pompy w przepompowniach ścieków, niekorzystnie wpływają na pracę urządzeń oczyszczalni. Często uszkadzają wirniki pomp, które mają służyć ekologii i ochronie środowiska wodnego. Wychwytywanie tego typu odpadów, gromadzenie a następnie wywożenie na składowisko odpadów to również ogromny koszt dla eksploatacji oczyszczalni.

Zdziwiony, że jedne mały patyczek może narobić tyle szkód? Mamy nadzieję, że po lekturze tego tekstu już nigdy więcej nie trafi do Twojej toalety.