O spółce

Wodociągi Chrzanowskie

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem dostarczającym wodę mieszkańcom trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. O jakość naszego „produktu” dbamy od samego początku, kontrolując ją na każdym etapie: od momentu poboru aż po proces uzdatniania i dostarczenia wody.

Za naszym pośrednictwem do trzech gmin trafia blisko 4,5 mln m3 wody rocznie! Z naszych usług korzysta łącznie aż 100 tys. mieszkańców 21 tys.300 gospodarstw domowych.

Zajmujemy się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Poza tym każdego dnia sprawujemy nadzór nad ok. 1200 km sieci wodociągowej560 km sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego na majątek Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. składa się:

a także zaplecze techniczne składające się z warsztatów: remontowego, elektrycznego, mechanicznego, sprzętowego, samochodowego oraz laboratorium.