Kontakt

WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE Sp. z o.o.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 8

32-500 Chrzanów

NIP 628-00-01-037
REGON 271953804

Centrala:  32 624 13 60, 32 624 13 70-71 

Sekretariat:  32 623 32 32, centrala – wew. 31, 32

e-mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dla mediów: Rzecznik: centrala wew. 20

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Biały,  e-mail:iod@wodociagi.chrzanowskie.pl

DYSPOZYTORNIA: 32 623 25 55, centrala – wew. 57          ALARM : 994

Dział Obsługi Klienta: 32 623 36 22, centrala wew. 37, 61, 62

Stany wodomierzy: 32 623 36 22,  32 622 72 14

Reklamacje faktur: 32 623 36 22,  32 622 72 14

Dział Sprzedaży i Rozliczeń: centrala – wew. 21

Dział Płac i Spraw Socjalnych: centrala – wew. 78, 51

Dział Ekonomiczny i Organizacyjny: centrala – wew. 48

Dział Finansowo – Księgowy: centrala – wew. 44, 45, 67

Dział Zamówień Publicznych: centrala – wew. 54

Dział Projektowania, Inwestycji i Remontów: centrala – wew. 38, 59, 66

Dział Techniczno – Dokumentacyjny: 32 623 96 14, centrala – wew. 41, 68

Dział Modelowania i Monitoringu Sieci: centrala – wew. 40

Dział Spraw Pracowniczych i Szkoleń: 32 623 32 72, centrala – wew. 27, 47, 49 

Dział Koordynacji Projektów: centrala – wew. 36

Kierownik Działu Techniczno-Dokumentacyjnego : centrala – wew. 42

Wydział Sieci Wodociągowej:  32 623 22 56, centrala – wew. 52, 53

– Oddział Eksploatacji Wodomierzy: 32 623 54 50 – wew. 55,56

Wydział Oczyszczania Ścieków: 32 623 54 50, 32 623 28 96 wew. 31, 33

Wydział Sieci Kanalizacyjnej: 32 623 54 50, 32 623 28 96 wew. 36                               

Laboratorium: 32 627 61 31                                                                                          

– Pracownia Badania Wody: 32 627 61 31 wew. 50

– Pracownia Badania Ścieków: 32 627 61 31 wew. 47

SUW TRZEBIONKA /zaplecze warsztatowe, magazynowe, baza transportowa i sprzętowa/    

Centrala:  690 800 691
690 800 853
690 800 834

Wydział Głównego Energetyka:  wew. 36

Wydział Mechaniczny: wew. 35 

Wydział Produkcji Wody: 32 307 02 85                    

Dział Zaopatrzenia: wew. 39

– Magazyn: wew. 46

       

Napisz do nas

 Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

             Wypełnienie powyższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.