Kontakt

WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE Sp. z o.o.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 8
32-500 Chrzanów

NIP 628-00-01-037

REGON 271953804

 

Centrala:  32 624 13 60, 32 624 13 70-71 

Sekretariat:  32 623 32 32 , centrala - wew. 31, 32

Fax:  32 623 32 42

e-mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dla mediów: Rzecznik: centrala - wew. 20 ,   rzecznik@wodociagi.chrzanowskie.pl

Inspektor Ochrony Danych: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl

 

POGOTOWIE : 32 623 25 55, centrala - wew. 57          ALARM : 994

Dział Obsługi Klienta : 32 623 36 22, centrala - wew. 37, 61, 62                      dok@wodociagi.chrzanowskie.pl

Stany wodomierzy: 32 623 36 22,  32 622 72 14

Reklamacje faktur: 32 623 36 22,  32 622 72 14

 

Dział Finansowo-Księgowy: centrala - wew. 44, 45, 67                                          e.prowalska@wodociagi.chrzanowskie.pl

Laboratorium: 32 627 61 31                                                                                           m.oczkowski@wodociagi.chrzanowskie.pl

- Pracownia Badania Wody: 32 627 61 31 wew. 50

- Pracownia Badania Ścieków: 32 627 61 31 wew. 47

Dział Projektowania, Inwestycji i Remontów: centrala - wew. 38, 59, 66        p.ziewalicz@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dział Techniczno-Dokumentacyjny: 32 623 96 14, centrala - wew. 41, 42, 68    k.wierzbic@wodociagi.chrzanowskie.pl

Wydział Sieci Wodociągowej: 32 623 22 56, centrala - wew. 52, 53                           r.pajak@wodociagi.chrzanowskie.pl

- Oddział Eksploatacji Wodomierzy : 32 627 62 26

Wydział Sieci Kanalizacyjnej: 32 623 54 50, 32 623 28 96 wew. 36                            s.koziol@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dział Zamówień Publicznych: centrala - wew. 54                                                         jwg@wodociagi.chrzanowskie.pl

Jednostka Realizująca Projekt: centrala - wew. 36, 40                                                      ti@wodociagi.chrzanowskie.pl

Wydział Produkcji Wody: 32 612 10 39                                                                                 j.gucik@wodociagi.chrzanowskie.pl

Wydział Oczyszczania Ścieków: 32 623 54 50, 32 623 28 96 wew. 31, 33                  a.bogusz@wodociagi.chrzanowskie.pl

Wydział Mechaniczny: 32 612 28 85, 32 612 17 27 wew. 35                                  b.bednarczyk@wodociagi.chrzanowskie.pl

Wydział Głównego Energetyka: 32 612 28 85, 32 612 17 27 wew. 36              s.dereszowski@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dział Ekonomiczny i Organizacyjny: centrala - wew. 48                                            ekonom@wodociagi.chrzanowskie.pl

Dział Zaopatrzenia: 32 612 17 24                                                                                       a.kumala@wodociagi.chrzanowskie.pl

- Magazyn: 32 612 28 78

Dział Spraw Pracowniczych: 32 623 32 72, centrala - wew. 27, 47, 49          d.grabowska@wodociagi.chrzanowskie.pl

 

Napisz do nas

             Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

             Wypełnienie powyższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.