Władze

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu – Tadeusz Arkit

Rada nadzorcza:

Przewodniczący – Elżbieta Małgorzata Waśniowska

Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Krzemień

Sekretarz – Robert Galos

Prokurenci:

Małgorzata Adamczyk

Ewa Prowalska

Szymon Wyrwik

Jedynym właścicielem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, który posiada 100 proc. udziałów.