Władze

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu – Łukasz Brzózka

Rada nadzorcza:

Przewodniczący – Andrzej Krzemień

Zastępca Przewodniczącego – Maciej Warbiński

Sekretarz – Piotr Niemczyk

Prokurenci:

Małgorzata Adamczyk

Ewa Prowalska

Szymon Wyrwik

Jedynym właścicielem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, który posiada 100 proc. udziałów.