Zapobiegaj suszy – łap deszczówkę!

2023-02-03 Wodociągi Chrzanowskie

 

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz. 4.

Susza – to obok powodzi – jedno z najczęściej występujących i najbardziej dotkliwych dla społeczeństwa zjawisk naturalnych. W szczególności dla naszego kraju, bowiem to właśnie w Polsce na statystycznego mieszkańca przypada prawie trzy razy mniej wody niż na statystycznego Europejczyka. Co zrobić, żeby woda nam „nie uciekała”?

Niski stopień retencjonowania (gromadzenia wód opadowych i roztopowych w celu ich wtórnego wykorzystania), coraz częściej występujące wysokie temperatury, gwałtowne zjawiska pogodowe (np. nawalne deszcze), a co za tym idzie niskie stany rzek, niedobory wody…  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na jednego Polaka przypada ok. 1 100 m3 wody, podczas gdy europejska średnia wynosi 2,5 razy więcej. Niedobór wody ma niebagatelny wpływ na gospodarkę, zwłaszcza rolnictwo, przetwórstwo czy energetykę. Niskie zasoby wodne wpływają również na rosnące ceny wody, a nawet  – jak doświadczyliśmy w ostatnich latach w okresie letnim -są przyczyną nakładania ograniczenia co do jej zużycia (liczne apele władz samorządowych do mieszkańców).

Co zrobić, żeby woda nam nie uciekała? Jak najlepiej ją wykorzystać? O ile nie mamy wpływu na wysokie temperatury czy gwałtowną naturę opadów, zawsze możemy łapać deszczówkę, a tym samym nie doprowadzić do jej spłynięcia czy parowania (czyli zmarnowania). O sposobach na łapanie i wykorzystanie deszczówki pisaliśmy tu: Domowe sposoby na wykorzystanie deszczówki

Warto wspomnieć, że jeszcze w 2020 r., w związku z ówczesną, dwuletnią, ekstremalną suszą, Wody Polskie przygotowały projekt współfinansowany ze środków unijnych – „Stop suszy”, który dotyczy przeciwdziałania jej skutkom. W ramach projektu, oprócz bieżącego monitoringu, prowadzone są również działania edukacyjne, m.in. wśród rolników na temat dostosowywania upraw czy gospodarowania glebą, aby utrzymywać jej odpowiednie nawodnienie.

Coraz więcej samorządów lokalnych, miast, firm i instytucji zwraca uwagę na poważne zagrożenia niedoborami wody i podejmuje konkretne działania w zakresie jej retencji. Wprawdzie w naszym rejonie sytuacja nie jest tak dramatyczna, jednak apelujemy do wszystkich o codzienną troskę o zasoby wody pitnej – w tym o mądre gospodarowanie deszczówką w miarę własnych możliwości!