Usługi i cenniki

Cennik mediów

Obowiązujące stawki cen wody i ścieków

Oferta usług Wodociągów Chrzanowskich

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Oferujemy odpłatną usługę polegającą na budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Po podpisaniu z wnioskodawcą stosownej umowy nasza spółka samodzielnie i kompleksowo wykonuje przyłącz wodociągowy/kanalizacyjny w oparciu o opracowaną w ramach zlecenia kompletną dokumentację techniczną. Usługa wykonywana jest w systemie “pod klucz” – od projektu, przez wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe, do profesjonalnego wykonania przyłącza. Właściciel nieruchomości – po zatwierdzeniu wyceny i podpisaniu stosownej umowy – nie musi do chwili odbioru gotowego przyłącza niczym się zajmować.

To wygodne rozwiązanie ma dodatkowe zalety w postaci gwarantowanej przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. wysokiej jakości wykonawstwa oraz krótkich terminów realizacji. Na wykonany przyłącz udzielana jest gwarancja zgodnie z podpisaną umową.

Szczegółowych informacji na temat zlecenia budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podpisania umowy na wykonanie usługi udziela Dział Sprzedaży i Rozliczeń, tel. 32 624 13 60 wew. 21, mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl                                                   

Ponadto spółka oferuje wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży i Rozliczeń.

Odbiór płynnych odpadów 

Zachęcamy przedsiębiorców do współpracy w zakresie przekazywania płynnych odpadów do przetwarzania na instalacjach oczyszczalni ścieków. Gwarantujemy profesjonalną, fachową obsługę przy odbiorze odpadów płynnych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Powstańców Styczniowych 15 w Chrzanowie. Ceny do negocjacji!

W sprawach technicznych i szczegółowych dotyczących usługi prosimy kontaktować się z kierownictwem Wydziału Oczyszczania Ścieków pod nr tel. 32 623 54 50 wew. 33, 34, lub mailem na adres: a.bogusz@wodociagi.chrzanowskie.pl, r.galos@wodociagi.chrzanowskie.pl

Wynajem profesjonalnych samochodów 

Wodociągi Chrzanowskie świadczą kompleksowe usługi w zakresie lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, telewizyjnej inspekcji oraz czyszczenia sieci kanalizacyjnej z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, który można wynająć na zasadach komercyjnych.
→ kamerowóz Volkswagen Crafter wyposażony w najnowocześniejszy system Rausch Eco-Star 400, który umożliwia szybkie i dokładne sprawdzanie stanu sieci kanalizacyjnej oraz diagnozowanie kanalizacji w przypadku awarii lub prac remontowych
→ pojazd ssąco-płuczący Müller Canalmaster

Laboratorium

Laboratorium Wodociągów Chrzanowskich oferuje wykonanie badania wody lub ścieków, łącznie z akredytowanym pobraniem próbki, jeśli jest to wymagane. Pracownia Badania Wody monitoruje ok. 40 różnych parametrów i wskaźników. Każda próbka jest badana na obecność szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów takich jak np. bakterie Escherichia coli, których obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami. Wykonuje się też testy wykluczające występowanie w wodzie innych bakterii chorobotwórczych. Pobrane próbki wody są poddawane również badaniom fizykochemicznym. Oznacza się w nich m.in. mętność, odczyn (pH), twardość wody, zawartość składników mineralnych, ale również analizuje się je pod kątem obecności toksycznych substancji, takich jak metale ciężkie czy związki azotowe. Ogółem w pracowni co roku  wykonywanych jest ok. 20 000 oznaczeń w ponad 1700 próbkach wody.

Kontrolą jakości ścieków zajmuje się Pracownia Badania Ścieków.  Próbki badane są metodami: spektrofotometrycznymi, elektrochemicznymi, potencjometrycznymi, wagowymi, miareczkowymi oraz mikroskopowymi.
Nasze laboratorium badawcze posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191, co oznacza, że otrzymywane wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a laboratorium działa zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej. Zapewniamy badanie przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.
KONTAKT w sprawie badania próbek wody i ścieków:
Pracownia Badania Wody: 32 627 61 31 wew. 50
Pracownia Badania Ścieków: 32 627 61 31 wew. 47

Cenniki usług:

Zlecenie usług:

Pobierz zlecenie robót budowlanych

Pobierz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej