Usługi i cenniki

Cennik mediów

Obowiązujące stawki cen wody i ścieków

Cenniki usług:

Oferta usług Wodociągów Chrzanowskich

Zabudowa i podłączenie zbiorników na deszczówkę

cennik

Od września 2023 r. mieszkańcom Chrzanowa, Libiąża i Trzebini oferujemy usługi związane z zabudową i podłączeniem zbiorników na deszczówkę. Wykonujemy montaż podziemnych zbiorników z tworzywa sztucznego oraz przewodów odprowadzających deszczówkę z rur spustowych do zbiornika, a także zajmujemy się zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Szczegółowych informacji na temat wykonania zabudowy i podłączenia zbiorników na deszczówkę udziela Dział Sprzedaży i Rozliczeń pod numerem telefonu: 32 624 13 60 wew. 24 i 25, lub e-mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl

Cennik nowych usług znajdziesz tutaj.

 

Wywóz nieczystości ciekłych

Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) jest zobowiązany (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*) posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z uprawnioną firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Wodociągi Chrzanowskie dla realizacji nowej usługi dokonały zakupu nowoczesnego samochodu asenizacyjnego DAF LF wyposażonego w zbiornik o pojemności 10 m³.
Zainteresowani zawarciem umowy na wywóz nieczystości z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków mogą kontaktować się z Działem Sprzedaży tel. 32 624 13 60 wew. 24, 25
e-mail:
ps@wodociagi.chrzanowskie.pl.

Zgłaszanie wywozu nieczystości ciekłych kontakt z Wydziałem Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej tel. 32 623 54 50 wew. 36 e-mail: asenizacja@wodociagi.chrzanowskie.pl 

Wzór umowy wywozu nieczystości ciekłych


Wniosek o wywóz nieczystości ciekłych

Zgłoszenie wykonania usługi wywozu nieczystości ciekłych


Protokół wykonania usługi wywozu nieczystości ciekłych

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Oferujemy odpłatną usługę polegającą na budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Po podpisaniu z wnioskodawcą stosownej umowy nasza spółka samodzielnie i kompleksowo wykonuje przyłącz wodociągowy/kanalizacyjny w oparciu o opracowaną w ramach zlecenia kompletną dokumentację techniczną. Usługa wykonywana jest w systemie “pod klucz” – od projektu, przez wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe, do profesjonalnego wykonania przyłącza. Właściciel nieruchomości – po zatwierdzeniu wyceny i podpisaniu stosownej umowy – nie musi do chwili odbioru gotowego przyłącza niczym się zajmować.

To wygodne rozwiązanie ma dodatkowe zalety w postaci gwarantowanej przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. wysokiej jakości wykonawstwa oraz krótkich terminów realizacji. Na wykonany przyłącz udzielana jest gwarancja zgodnie z podpisaną umową.

Szczegółowych informacji na temat zlecenia budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podpisania umowy na wykonanie usługi udziela Dział Sprzedaży i Rozliczeń, tel. 32 624 13 60 wew. 21, mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl                                                   

Ponadto spółka oferuje wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży i Rozliczeń.

Usługa asfaltowania

Wodociągi posiadają niezbędne urządzania oraz wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzania napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych. Pełny zakres wykonywanych usług obejmuje:

Przy asfaltowaniu nawierzchni brygada wodociągów korzysta z własnego nowoczesnego sprzętu, w tym recyklera o wydajności do 3600 kg na godzinę, termosa do przewozu masy asfaltowej o pojemności 1,6 m3 (ok. 3 – 4 t), walca wibracyjnego oraz zagęszczarki i pilarki do asfaltu.

Zgodnie z nowym cennikiem asfaltowanie nawierzchni grubości 3 cm i powierzchni do 5 m² kosztuje 243,09 zł/m² netto (299 zł/m² brutto), a za każdy następny m² powyżej tej powierzchni cena wynosi  144,72 zł/m² netto (178,01 zł/m² brutto). Wyceny te nie obejmują kosztów regulacji urządzeń wod-kan, przygotowania podbudowy oraz kosztów zajęcia pasa drogi. Do usługi należy doliczyć te koszty jako wycenę indywidualną, w zależności od zakresu prac.

Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zamówienia i realizuje zawarte umowy Wydział Sieci Wodociągowej w siedzibie spółki w Chrzanowie na ul. Jagiellońskiej 8 .
Kontakt telefoniczny: 32 624 13 60 wew. 52 i 53
E-mail: siec@wodociagi.chrzanowskie.pl

Odbiór płynnych odpadów 

Zachęcamy przedsiębiorców do współpracy w zakresie przekazywania płynnych odpadów do przetwarzania na instalacjach oczyszczalni ścieków. Gwarantujemy profesjonalną, fachową obsługę przy odbiorze odpadów płynnych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Powstańców Styczniowych 15 w Chrzanowie. Ceny do negocjacji!

W sprawach technicznych i szczegółowych dotyczących usługi prosimy kontaktować się z kierownictwem Wydziału Oczyszczania Ścieków pod nr tel. 32 623 54 50 wew. 33, 34, lub mailem na adres: a.bogusz@wodociagi.chrzanowskie.pl, r.galos@wodociagi.chrzanowskie.pl

Wynajem profesjonalnych samochodów
Kamerowanie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej 

Wodociągi Chrzanowskie świadczą kompleksowe usługi w zakresie lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, telewizyjnej inspekcji oraz czyszczenia sieci kanalizacyjnej z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, który można wynająć na zasadach komercyjnych.
→ kamerowóz Volkswagen Crafter wyposażony w najnowocześniejszy system Rausch Eco-Star 400, który umożliwia szybkie i dokładne sprawdzanie stanu sieci kanalizacyjnej oraz diagnozowanie kanalizacji w przypadku awarii lub prac remontowych
→ pojazd ssąco-płuczący Müller Canalmaster

Wydział Sieci Kanalizacyjnej: tel. 32 623 54 50 wew. 36

Laboratorium

Laboratorium Wodociągów Chrzanowskich oferuje wykonanie badania wody lub ścieków, łącznie z akredytowanym pobraniem próbki, jeśli jest to wymagane. Pracownia Badania Wody monitoruje ok. 40 różnych parametrów i wskaźników. Każda próbka jest badana na obecność szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów takich jak np. bakterie Escherichia coli, których obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami. Wykonuje się też testy wykluczające występowanie w wodzie innych bakterii chorobotwórczych. Pobrane próbki wody są poddawane również badaniom fizykochemicznym. Oznacza się w nich m.in. mętność, odczyn (pH), twardość wody, zawartość składników mineralnych, ale również analizuje się je pod kątem obecności toksycznych substancji, takich jak metale ciężkie czy związki azotowe. Ogółem w pracowni co roku  wykonywanych jest ok. 20 000 oznaczeń w ponad 1700 próbkach wody.

Kontrolą jakości ścieków zajmuje się Pracownia Badania Ścieków.  Próbki badane są metodami: spektrofotometrycznymi, elektrochemicznymi, potencjometrycznymi, wagowymi, miareczkowymi oraz mikroskopowymi.
Nasze laboratorium badawcze posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191, co oznacza, że otrzymywane wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a laboratorium działa zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej. Zapewniamy badanie przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.
KONTAKT w sprawie badania próbek wody i ścieków:
Pracownia Badania Wody: 32 627 61 31 wew. 50
Pracownia Badania Ścieków: 32 627 61 31 wew. 47

 

Zlecenie usług:

 

Pobierz zlecenie wyceny robót budowlanych

Pobierz zlecenie robót budowlanych

Pobierz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej