Usługi i cennik

Cennik mediów

Zobacz obowiązujące stawki cen wody i ścieków

Cennik usług

Sprawdź ceny usług świadczonych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

Pobierz aktualny cennik usług

Pobierz cennik za przyjmowanie odpadów do przetworzenia