Usługi i cenniki

Cennik mediów

Obowiązujące stawki cen wody i ścieków

Cenniki usług

Pobierz cennik netto wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego od 14.04.2021r.

Zlecenia usług

Pobierz zlecenie robót budowlanych

Pobierz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej