Zgłoszenie AWARII

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać

pod numerem 32 623 25 55

lub 994

Awarie można również zgłaszać poprzez EBOK po zalogowaniu