Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego na działkach nr 3548/17 i 3548/20 w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 – etap II” – III postępowanie

2020-08-26 Wodociągi Chrzanowskie

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik-nr-9

Przedmiar

SIWZ

STWIORB

Ogłoszenie o przetargu

PROJEKT BUDOWLANY – etap II – SKAN