Każdy dzień jest dla nas Światowym Dniem Środowiska

2020-06-05 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie od lat starają się inwestować tak, by nie tylko poprawiać jakość codziennej pracy i tym samym świadczyć lepsze usługi dla mieszkańców, ale również  z troską o środowisko naturalne. Z okazji przypadającego 5 czerwca Światowego Dnia Środowiska przypominamy kilka naszych proekologicznych inwestycji i działań.

  • W czerwcu zakończy się jedna z naszych najważniejszych inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie, czyli remont budynku krat (więcej o inwestycji tutaj)
  • Zmodernizowano instalację biogazową na terenie oczyszczalni w Chrzanowie, dzięki czemu możemy wykorzystywać biogaz jako źródło zielonej energii. W wyniku spalania biogazu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie produkowana jest w kogeneratorach energia cieplna i elektryczna. W 2019 roku wyprodukowano łącznie 953 392 kWh energii elektrycznej (rok wcześniej 788 613 kWh), co stanowi 47,7% zapotrzebowania na energie elektryczną całego obiektu oczyszczalni. Energia cieplna, powstająca w procesie spalania biogazu i kogeneracji w 100 % zaspokaja potrzeby energii cieplnej na obiekcie, zarówno na potrzeby technologiczne, jak i ogrzewanie pomieszczeń zimą.
  • Zamontowano panele fotowoltaiczne na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy, oczyszczalni ścieków „B” w Libiążu, Stacji Uzdatniania Wody w Bolęcinie i Stacji Uzdatniania Wody w Lgocie. Te inwestycje przyczyniają się do konkretnych ograniczeń w zakupie energii elektrycznej dla całej Spółki. Całkowita ilość zakupionej energii elektrycznej w 2019 roku jest mniejsza o 11 % w stosunku do roku 2018.
  • Wykonano inwestycję odzysku ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. Na wypływie ścieków oczyszczonych został zainstalowany filtr, a woda zostaje ujęta poprzez hydrofor i rozprowadzana zamkniętym systemem wodociągowym po terenie oczyszczalni. Wodą technologiczną zasilane są urządzenia wymagające wody do procesów technologicznych (kraty, prasy, separator z płuczką piasku), a także wykorzystywana jest do celów gospodarczych jak i płukania obiektów i zbiorników oczyszczalni. W wyniku inwestycji ok 2 000-3 000 m3 mniej na miesiąc jest pobierane wody pitnej z sieci wodociągowej.
  • Stację dmuchaw w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie doposażono w nowoczesną i energooszczędną dmuchawę produkującą sprężone powietrze na potrzeby prowadzenia procesów biologicznych oczyszczania. Urządzenie jest wysokosprawne i zużywa ok 18 % mniej energii elektrycznej, niż dmuchawy starego typu.
  • Wymieniono wyeksploatowany i energochłonny układ pompowy w hydroforni Psary Bialny Dół, na nowoczesny i energooszczędny zestaw kompaktowy. Wprowadzono automatykę sterowania pracą całej hydroforni wraz z uwidocznieniem pracy w systemie SCADA.
  • W pompowni wody w Płokach zamontowano nowoczesny zestaw hydroforowy, który zmniejszy koszty związane z poborem energii elektrycznej na pompowni o ok. 50 proc.
  • W Spółce wprowadzane jest bieżące monitorowanie zużycia paliwa w samochodach, dzięki rozbudowie systemu GPS, który został wzbogacony o możliwość kontrolowania online nie tylko tras i miejsca pobytu jednostek transportowych, ale także poziomu paliwa w zbiorniku. Na bieżąco pojazdy techniczne są również wymieniane na nowoczesne i oszczędne jednostki.

W Światowym Dniu Środowiska namawiamy wszystkich, by w codziennych wyborach i prostych czynnościach (np. zakręcanie kranu, segregowanie śmieci, ograniczanie zużycia plastiku) przyczyniać się do ochrony środowiska. Warto pamiętać, że to my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan Matki Ziemi.