Na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie dobiega końca ważna inwestycja

2020-05-27 Wodociągi Chrzanowskie

Na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie dobiegają końca prace inwestycyjne pn. ”Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek .” Zadanie  realizowane jest przez wybraną w drodze przetargu firmę MIKOTECH sp. z o.o.  z Łazisk Górnych.

Kompleksowa modernizacja budynku miała za cel poprawę efektywności procesu mechanicznego oczyszczania ścieków, które do chrzanowskiej oczyszczalni dopływają kolektorem ściekowym z terenu Gminy Chrzanów oraz Gminy Trzebinia, a także dowożone są samochodami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacyjnego.

Budynek krat jest jednym z najważniejszych obiektów całego procesu technologicznego oczyszczalni – wyjaśnia dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik. – To tu, na urządzeniach zwanymi kratami, następuje oddzielenie części stałych, tj. papier, liście, materiały włókniste, kamienie itp. od ścieków. Od jakości tego procesu, zwanego „procesem wstępnego oczyszczania ścieków” zależy przebieg oraz sprawność kolejnych etapów oczyszczania, a tym samym zastosowane urządzenia mają bezpośredni  wpływ na jakość środowiska naturalnego – dodaje.

W wyniku inwestycji zostały wymienione stare wyeksploatowane urządzenia – kraty ręczno – mechaniczne, które na oczyszczalni pracowały od 1988 roku, na nowoczesne kraty taśmowo hakowe niemieckiej firmy Huber.

Urządzenia te posiadają bardzo wysoką sprawność oczyszczania, są w pełni zautomatyzowane, a pracą ich steruje centralny komputer – mówi Szymon Wyrwik i dodaje: – Eliminują z dopływających ścieków odpady stałe, także te najmniejszych rozmiarów, które przy poprzednich urządzeniach przepływały dalej do kolejnych etapów oczyszczania, gdzie skutecznie zatykały przewody technologiczne, blokowały wirniki pomp, a także uszkadzały trwale urządzenia oczyszczalni ścieków. Teraz nie będzie z tym problemów.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych krat odpady po ich odizolowaniu od dopływających do oczyszczalni ścieków są transportowane do płuczki, gdzie wypłukiwane są z nich części organiczne, w następstwie czego eliminowany jest nieprzyjemny zapach. Do urządzeń równolegle z instalacją wody pitnej, została doprowadzona również instalacja wody technologicznej, czyli ściek oczyszczony. Jest to innowacyjne rozwiązanie na skalę krajową, które umożliwia ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych, ich recykling, a tym samym pozwala skutecznie ograniczyć wykorzystanie wody pitnej do procesów technologicznych.

Przeprowadzona modernizacja budynku krat dodatkowo obejmowała wyposażenie obiektu w nowoczesne szafy sterownicze oraz w automatyczny i wysokosprawny system wentylacyjny. Została wykonana również kompleksowa termomodernizacja budynku oraz remont wnętrza hali.

Największymi zaletami inwestycji są:

  • Usprawnienie procesu wstępnego oczyszczania ścieków,
  • Poprawa efektywności pracy całej oczyszczalni, co będzie miało przełożenie bezpośrednie na jakość środowiska naturalnego,
  • Otrzymywany odpad (skratki) są poddawane płukaniu, w wyniku czego likwidowany jest nieprzyjemny organiczny zapach,
  • Wody popłuczne ze skratek, zawierają bardzo duży udział substancji organicznej, która przyczynia się do polepszenia efektywności procesu fermentacji osadowej, co w następstwie pozwala na powstawanie większej ilości biogazu i zwiększenia ilości wytwarzanej z niego własnej energii elektrycznej,
  • Zminimalizowanie kontaktu pracownika ze ściekiem – cały układ technologiczny został zhermetyzowany i zautomatyzowany,
  • Dzięki zastosowaniu pełnej hermetyzacji i wysokoefektywnej wentylacji zminimalizowano uciążliwość zapachową,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników,
  • Zmniejszenie kosztów utrzymania zimowego budynku, dzięki przeprowadzonej termomodernizacji obiektu.

Planowany termin całkowitego zakończenia inwestycji to czerwiec br. Koszt robót wyniósł 3,3 mln zł, z czego 2,5 mln zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Stan przed i w trakcie remontu

Stan po remoncie