Nabór na stanowisko: Referent w Dziale Obsługi Klienta

2023-06-13 Wodociągi Chrzanowskie

Obecnie ogłaszamy nabór na stanowisko: Referent w Dziale Obsługi Klienta
Składanie aplikacji do dnia 30.06.2023r.

Główny zakres obowiązków:

1.Sporządzanie i aktualizacja umów odbiorców prywatnych, uspołecznionych i podmiotów gospodarczych za usługi wodociągowo – kanalizacyjne.
2.Obsługa programu komputerowego Finansowo – Księgowego, sprzedaży wody i Elektronicznego Biura Obsługi, w tym:
– prowadzenie analitycznej księgowości odbiorców wody i usług kanalizacyjnych,
– wystawianie faktur VAT za sprzedaż wody i usługi kanalizacyjne dla odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– bieżąca aktualizacja bazy danych odbiorców wody i usług kanalizacyjnych,
– księgowanie faktur, wpłat bankowych (także z Systemu Identyfikacji Masowych Płatności – SIMP),
– prowadzenie rejestru odbiorców wodomierzowych, ryczałtowych i innych.
3. Obsługa klientów: osobista, telefoniczna, internetowa.
4. Analizowanie w trakcie rozliczania paczek odczytów wodomierzy odbiegających od normalnych zużyć i podejmowanie stosownych działań .
5. Prowadzenie korespondencji dotyczącej odbiorców.

Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia wyższego
– umiejętności pracy w zespole
– umiejętności planowanie i organizacji pracy
– dokładności i samodzielności
– znajomości obsługi komputera (System Windows, pakiet MS Office, Excel)

Prosimy o składanie aplikacji do dnia 30 czerwca 2023r.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem „Referent w Dziale Obsługi Klienta” na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki tj. Chrzanów, ul. Jagiellońska 8, drogą pocztową na adres siedziby Spółki lub poprzez e-mail na adres: rekrutacje@wodociagi.chrzanowskie.pl

Więcej: Nabór – Referent w Dziale Obsługi Klienta