ZMGK i RPWiK jako wzór dla naszych sąsiadów

2018-07-05 Wodociągi Chrzanowskie

Ponad 30 osób – odpowiedników wójtów i burmistrzów z Ukrainy poznawało funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. Goście z Ukrainy poznają najlepsze przykłady działań w samorządach w ramach programu DOBRE- Decentralization Offering Better Results and Efficiency finansowanego przez Amerykańska  Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z polskimi  praktykami i rozwiązaniami w zakresie kompetencji samorządów, relacji między ich poszczególnymi szczeblami i wdrażania nowoczesnych  instrumentów zarządzania.  Na prośbę organizatora wizyty – Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA)  Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” Przemysław Deda oraz Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Tadeusz Arkit opowiedzieli gościom o obowiązującym u nas systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarce wodno-ściekowej.
 – Nasi goście byli bardzo zainteresowani tematyką, dopytując o wiele szczegółów i rozwiązań stosowanych w naszych gminach. Na Ukrainie wiele gmin liczy po 3-4 tysiące mieszkańców, dlatego też model związku międzygminnego wydaje się optymalnym rozwiązaniem, a działalność ZMGK jest dobrym przykładem korzyści, jakie z takiego modelu zyskują zarówno mieszkańcy jak i samorządowcy – tłumaczy Przemysław Deda.

Goście z Ukrainy poznali także specyfikę gospodarki wodno-ściekowej jaka funkcjonuje w trzech gminach tworzących Związek, a dla których dostawcą wody jest RPWiK. – Mówiliśmy nie tylko o twardych danych, sposobie organizacji i technicznych aspektach, ale podkreślaliśmy także nasze działania promujące picie przez mieszkańców dobrej wody prosto z kranu – wyjaśnia Tadeusz Arkit, Prezes RPWiK.

Goście z Ukrainy w ramach wizyty w Chrzanowie odwiedzili także Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie, gdzie mogli zobaczyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, nasze składowisko oraz nową instalację – RIPOK. Delegacja była pod wrażeniem nowoczesnych technologii, jakie są obecnie stosowane na ziemi chrzanowskiej. Jak zapewniali goście, praktyki z Chrzanowa będą inspiracją dla rozwiązań, które w najbliższym czasie pojawią się na Ukrainie.