Zleć wywóz nieczystości Wodociągom Chrzanowskim

2023-04-19 Wodociągi Chrzanowskie

Dzięki zakupowi nowego pojazdu asenizacyjnego do listy stale poszerzających się usług komercyjnych świadczonych przez Wodociągi Chrzanowskie właśnie dołączył wywóz nieczystości. Cennik usług asenizacyjnych ustalony przez przedsiębiorstwo w kwietniu br. jest atrakcyjną ofertą adresowaną do mieszkańców Chrzanowa, Libiąża, Trzebini oraz Babic.

Warto wiedzieć, że każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) jest zobowiązany (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*) posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z uprawnioną firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Wodociągi Chrzanowskie dla realizacji nowej usługi dokonały zakupu nowoczesnego samochodu asenizacyjnego DAF LF wyposażonego w zbiornik o pojemności 10 m³.

Nasza oferta jest kolejną już propozycją świadczenia na zewnątrz usług, które związane są bezpośrednio z zakresem działalności przedsiębiorstwa – mówi prezes Wodociągów Chrzanowskich Łukasz Brzózka. – Umożliwiamy w ten sposób mieszkańcom i lokalnym firmom skorzystanie z profesjonalizmu i doświadczenia naszych pracowników oraz z nowoczesnej bazy sprzętowej.

Prezes podkreśla również, że zawierając umowę z Wodociągami Chrzanowskimi posiadacze szamb i przydomowych oczyszczalni mają pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, a odbiór nieczystości zostanie powierzony firmie, która zrobi to rzetelnie i z troską o środowisko naturalne.

Wywóz nieczystości to kolejna inicjatywa Wodociągów adresowana dla mieszkańców naszego rejonu i lokalnych przedsiębiorstw, jaką w ostatnim czasie przedsiębiorstwo dodało do swojej oferty usług. Spółka weszła niedawno na lokalny rynek z usługami w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz asfaltowania nawierzchni drogowych. Warto przypomnieć, że świadczy też kompleksowe usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji i zbiorników specjalistycznym pojazdem ssąco-płuczący Müller Canalmaster, jak również lokalizacji wycieków i diagnostyki stanu sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem telewizyjnej inspekcji własnego kamerowozu.

Zainteresowani zawarciem umowy na wywóz nieczystości z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków mogą kontaktować się z Działem Sprzedaży na nr tel. 32 624 13 60 wew. 25 oraz adres e-mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl lub z Działem Sieci Kanalizacyjnej tel. 32 623 54 50 wew. 36 i e-mail: asenizacja@wodociagi.chrzanowskie.pl

Obowiązujący od kwietnia br. cennik przewiduje następujące ceny usług:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
– cena netto 32,41 zł/m³ (brutto 35,00 zł/m³)
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
– cena netto 190,74 zł/usługa (do 3 m³), (brutto 206,00 zł/usługa do 3 m³)

Więcej na temat pozostałych usług Wodociągów Chrzanowskich tutaj.

* Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020,poz. 1439 ze zm.)