Zleć badanie wody i ścieków w laboratorium Wodociągów Chrzanowskich

2021-02-22 Wodociągi Chrzanowskie

Masz wątpliwości co do czystości lub jakości wody? Możesz zlecić jej badanie! Podobnie w przypadku ścieków – obie pracownie naszego laboratorium wykonują odpłatne badania, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm (łącznie z akredytowanym pobraniem próbki).

Od 2010 roku laboratorium Wodociągów Chrzanowskich posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191, co oznacza, że otrzymywane wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a laboratorium działa zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej. Zapewniamy badanie wykonane przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

KONTAKT w sprawie badania próbek wody i ścieków :         

– Pracownia Badania Wody: 32 627 61 31 wew. 50

– Pracownia Badania Ścieków: 32 627 61 31 wew. 47

Więcej informacji w zakładce Laboratorium.