Zimowe słońce też dodaje energii

2020-01-28 Wodociągi Chrzanowskie

Inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą wymierne korzyści o każdej porze roku.

Ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane w obiektach Wodociągów Chrzanowskich również zimą zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną, którą można wykorzystywać na bieżąco lub magazynować. Proces ten nie powoduje emisji spalin, dwutlenku węgla czy siarczanów, ani nie generuje dodatkowych kosztów, zatem każdy słoneczny dzień zimy sprzyja oszczędzaniu na kosztach prądu i służy ochronie środowiska.

Pierwsza instalacja paneli monokrystaliczynych uruchomiona została w 2017 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebini Sierszy. Z początkiem 2018 roku zaczęła działać  instalacja o podobnej mocy na terenie oczyszczalni ścieków Libiąż „B”. Od maja 2019 r. pracuje nowa bateria fotowoltaiczna w Stacji Uzdatniania Wody w Bolęcinie, a od września instalacja na budynku SUW w Lgocie. W 2019 roku powstał również projekt dla kolejnej instalacji o mocy maksymalnie do 100 kWp, która planowana jest na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie.

Wszystkie baterie działające obecnie na terenach Wodociągów Chrzanowskich mają łącznie moc nominalną ponad 90 kWp. Te inwestycje zwrócą się w ciągu ok. 6 lat, a panele fotowoltaiczne umożliwiają przedsiębiorstwu ekologiczne produkowanie 10-12 proc. energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pracy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.