Zbiornik Chechło: Przypominamy o obowiązującym zakazie

2021-07-05 Wodociągi Chrzanowskie

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu w Chrzanowie na zbiorniku wodnym Chechło zakazane jest używanie  jednostek pływających napędzanych silnikami.

Zakaz ten nie dotyczy tylko jednostek wykorzystywanych do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania zbiornika, jak również łodzi motorowych sekcji narciarstwa wodnego przy Jacht Klubie LOK Chrzanów, podczas zajęć treningowych prowadzonych w ustalone dni i godziny w wyznaczonym rejonie zbiornika.