Zapraszamy na wagę!

2023-10-30 Wodociągi Chrzanowskie

Stale poszerza się oferta usług Wodociągów Chrzanowskich dla mieszkańców i firm. Już od lipca br. rozpoczęliśmy czyszczenie osadników oraz płukanie drenaży przydomowych oczyszczalni ścieków, od września br. wykonujemy montaże i podłączenia podziemnych zbiorników z tworzywa sztucznego na deszczówkę, a w październiku rozpoczęliśmy usługi w zakresie dezynfekcji i płukania wewnętrznych instalacji wodociągowych wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych wody.

A teraz kolejna propozycja: na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie (ul. Powstańców Styczniowych 15) została uruchomiona nowa waga towarowa do ważenia pojazdów o masie całkowitej do 60 ton.  Usługa ważenia pojazdu kosztuje 30 zł netto, a zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się Wydziałem Oczyszczania Ścieków pod nr tel. 32 623 54 50 wew. 33, 34.

Przypominamy też kontakty w zakresie pozostałych usług:
– czyszczenie osadników i płukanie drenaży przydomowych oczyszczalni ścieków:
Wydział Sieci Kanalizacyjnej tel. 32 623 54 50 wew. 36
– montaże i podłączenia podziemnych zbiorników z tworzywa sztucznego na deszczówkę:
Dział Sprzedaży tel. 32 624 13 60 wew. 24 i 25
–  dezynfekcja i płukanie wewnętrznych instalacji wodociągowych wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych wody:
Wydział Sieci Wodociągowej tel. 32 624 13 60 wew. 52 i 53.