Zakończono odwiert nowej studni

2022-12-22 Wodociągi Chrzanowskie

Wykonawca odwiertu, czyli Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman, przystąpił do prac 8 listopada br., a kilka dni temu nastąpił ich odbiór. To pierwszy etap inwestycji, dzięki której pozyskamy na ujęciu wody w Bolęcinie dodatkowe 30 m3/h wody.

Teraz sporządzana jest dokumentacja hydrogeologiczna, w której zostaną zatwierdzone zasoby eksploatacyjne nowej studni głębinowej. Następnym etapem będzie wykonanie obudowy powierzchniowej studni oraz prace związane z podłączeniem jej do infrastruktury sieci wodociągowej i energetycznej. Rozruch studni i pierwsze dostawy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Bolęcinie planowe są w połowie przyszłego roku.