Zakończono kolejne prace remontowe na zaporze Chechła

2023-08-22 Wodociągi Chrzanowskie

Zakończono kolejne prace remontowe niezbędne dla bezpieczeństwa i utrzymania sprawności technicznej zapory na zbiorniku Chechło.

Wykonane zadanie obejmowało uszczelnienie i rewitalizację murów oporowych jazu, a przeprowadzone prace polegały na wytworzeniu przesłony uszczelniającej na styku gruntu skarpy i ściany wewnętrznej poprzez zastosowanie iniekcji przeciwfiltracyjnej żywicami uszczelniającymi.

Po raz pierwszy od początku istnienia zapory wykonano również metodą iniekcji specjalistycznymi żywicami wzmocnienie konstrukcji, a także reprofilację ścian murów oporowych.
Wykonawcą zadania była firma NIX SERVICE Krzysztof Skibiński z Kościerzyny.