Zakończono budowę innowacyjnej, pływającej farmy fotowoltaicznej w SUW Trzebionka

2023-05-11 Wodociągi Chrzanowskie

Na początku maja br. zakończyły się prace montażowe pływającej instalacji PV na powierzchni wyłączonego dotąd z użytku zbiornika osadowego na terenie SUW Trzebionka. Kończą się także ostatnie prace instalacyjne i w najbliższych dniach nastąpi próbne uruchomienie tej nietypowej instalacji. To pierwsza w naszym rejonie i jedna z zaledwie kilku w Polsce pływająca farma fotowoltaiczna.

Nowa instalacja o łącznej mocy 81 kW dostarczy energię elektryczną na potrzeby wydziałów technicznych przedsiębiorstwa i jego zaplecza magazynowego, co pozwoli ograniczyć o 20% ilość kupowanej energii elektrycznej dla bazy Wodociągów Chrzanowskich na Trzebionce.

Pomysł na zbudowanie pływającej fotowoltaiki okazuje się trafny i uzasadniony zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym. Nie tylko zagospodarowano wolną przestrzeń obecnie bezużytecznego zbiornika, ale też tego typu instalacja pozwala wyeliminować zacienienie paneli i znacznie ograniczyć ilość osiadających na nich zanieczyszczeń.

Woda zmniejsza temperaturę otoczenia w lecie, co zwłaszcza w dni upalne przekłada się na pracę paneli z wyższą wydajnością, a jednocześnie zapewnia rezerwuar termiczny w okresie zimowym. Modułowy sposób montażu, za pomocą pływaków zakotwiczonych do dna, pozwolił na szybszą realizację obiektu niż w przypadku farm lądowych, a także nie wymaga ciągłej pielęgnacji terenu wokół instalacji, co ogranicza jej koszty eksploatacyjne. Ponadto instalacje na wodzie nie są na stałe związane z gruntem, a elastyczne posadowienie stanowi pewnego rodzaju amortyzator, który może okazać się istotnym zabezpieczeniem na wypadek nagłych zdarzeń atmosferycznych lub niespodziewanych oddziaływań mechanicznych.

Za projekt i realizację inwestycji odpowiadała firma Arta Energy z Torunia, polski lider tego rodzaju rozwiązań.

Zobacz także: