Zabezpieczenie wodomierzy przed mrozem

2017-10-30 Wodociągi Chrzanowskie

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominamy o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wodomierza głównego i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.

Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wodomierz, nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza.

Licznik wody można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną. Zabezpieczyć należy  także rury wodociągowe. W tym przypadku skuteczne są pianki termoizolacyjne.

Jeżeli już dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to niezwłocznie zgłosić. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 32 623 25 55 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 994.

Po przyjęciu zgłoszenia RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie wymieni wodomierz, jednak jeśli został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna. Zlecenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.

Zobacz jak zabezpieczyć wodomierz przed mrozem: