Zabezpieczamy hydranty

2021-06-01 Wodociągi Chrzanowskie

Na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia zainstalowanych jest 1480 hydrantów nadziemnych. Od dwóch lat Wodociągi Chrzanowskie systematycznie zabezpieczają hydranty dedykowanymi plombami, oznakowanymi numerem i nazwą przedsiębiorstwa.  Takie oznakowanie hydrantu okazuje się koniecznością w związku ze stwierdzonymi przypadkami nieuprawnionego poboru wody z sieci wodociągowej. 

W sytuacjach, kiedy zauważamy zerwaną plombę, istnieje prawdopodobieństwo kradzieży wody wprost z hydrantu, dlatego dodatkowo uzbrajany on jest wówczas w czujnik wycieku z sygnalizatorem GSM i GPS, który natychmiast powiadamia służby techniczne Wodociągów o nielegalnym poborze.

Trzeba pamiętać, że hydranty są ważnym elementem sieci wodociągowej, urządzeniami przeznaczonymi m.in. do płukania sieci po awariach i odpowietrzania urządzeń wodociągowych. Służą również do pobierania wody podczas akcji gaśniczych straży pożarnej. Każdy inny pobór bez zgody przedsiębiorstwa stanowi działanie bezprawne, które przyczynia się do powstawania strat wody. Dlatego prosimy takie przypadki zgłaszać na całodobowy numer alarmowy 994.

Do chwili obecnej zaplombowanych i zabezpieczonych przed kradzieżą wody jest już 1313 szt. hydrantów Wodociągów Chrzanowskich.