Zabezpiecz wodomierz na zimę!

2023-11-15 Wodociągi Chrzanowskie

Jak co roku o tej porze przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji przed zbliżającą się zimą. Jest to o tyle istotne, że zaniedbanie może prowadzić do awarii czy zniszczenia wodomierza i w takim wypadku koszt naprawy ponosi jego właściciel.

Najbardziej wrażliwe na działanie niskich temperatur są wodomierze główne oraz wodomierze z odczytem radiowym i to właśnie one zostają najczęściej uszkodzone. Co może się stać jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed niskimi temperaturami? Woda znajdująca się w przewodach z dużym prawdopodobieństwem zamarznie, co może spowodować zniszczenie wodomierza lub/i doprowadzić do zalania. Poza wodomierzami powinniśmy zadbać również o same przyłącza i wewnętrzną instalację budynku, a woda w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz nie powinna spadać poniżej 4 stopni Celsjusza.

Sam wodomierz oraz przewody i armaturę przed i za wodomierzem ochronimy stosując izolację cieplną. Licznik można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną, a w przypadku rur skuteczne będą pianki termoizolacyjne.

Pamiętajmy również o ociepleniu przewodów przechodzących w nieocieplonych miejscach budynku oraz o elementach instalacji wykorzystywanych jedynie w miesiącach letnich (np. do podlewania roślin). Należy je odwodnić, szczególnie wodomierz – podlicznik oraz zamknąć zawory odcinające instalację. Z kolei studzienki wodomierzowe powinniśmy wyczyścić, usunąć z nich wodę i zwrócić uwagę, czy ich pokrywy nie są uszkodzone.

Jeśli mimo wszystko dojdzie do awarii, zamarznięcia i uszkodzenia wodomierza prosimy o kontakt pod nr tel. 32 623 25 55 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 994.