Wytyczne dla projektantów i wykonawców

2022-03-02 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że wprowadzone zostały do stosowania w Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o.

“Wytyczne do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąż”.

Dokument jest przeznaczony dla projektantów, inspektorów nadzoru, wykonawców i innych osób biorących udział w opracowaniu i uzgadnianiu dokumentacji technicznej oraz realizacji inwestycji na terenie działalności spółki.

Wytyczne zostały ustalone w celu dostarczenia podstawowych wymagań, które należy uwzględniać przy opracowywaniu dokumentacji technicznej.

Dokumentacje techniczną należy wykonywać w oparciu o aktualne warunki techniczne, wydane przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie.

Przypadki nie omówione w dokumencie wymagają indywidualnych i pisemnych uzgodnień z Wodociągami Chrzanowskimi Sp. z o.o.

Cały dokument dostępny jest na stronie głównej Wodociągów Chrzanowskich