Wspólnie dbajmy o nasze zasoby wody! – cz. II

2024-03-29 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie zaopatrują w wodę pitną ok. 100 tysięcy mieszkańców na terenie trzech gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. W ciągu roku dostarczamy ok. 5 mln m³ wody, a zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa jej dostaw to odpowiedzialna i wymagająca fachowej wiedzy codzienna praca trzystuosobowej załogi przedsiębiorstwa. Jakie najważniejsze zadania stoją przed nią aktualnie mówi dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik.

Rok 2024 jest zgodnie z funkcjonującą w spółce strategią kolejnym rokiem, w którym priorytetowo traktujemy działania w obszarze zwiększania własnych zasobów wody i dalszego ograniczania jej zakupu od dostawców zewnętrznych. Chcemy też nadal ograniczać skutecznie poziom strat wody dzięki rozbudowie systemów informatycznych do inteligentnego zarządzania procesami jej poboru, magazynowania i rozprowadzania w sieci wodociągowej – zapowiada Szymon Wyrwik.

Dotychczasowe wyniki świadczą, że osiągnięcie jeszcze lepszych wskaźników niż określone w „Strategicznych kierunkach rozwoju Wodociągów Chrzanowskich na lata 2023-2027” będzie możliwe dzięki realizowanym działaniom inwestycyjnym, które wodociągi prowadzą już teraz i będą kontynuować w ciągu roku, zarówno na ujęciach wody, jak i na sieci dystrybucyjnej.

– Zwiększenie ilości poboru z własnych ujęć uzyskamy m.in. poprzez uruchomienie w II kwartale br. nowej studni S-5 w Bolęcinie. Dla ujęcia wody Lech w Sierszy prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej, zmierzające do rozpoczęcia tutaj wiercenia kolejnej studni głębinowej. Realizowana w gminie Trzebinia inwestycja w zakresie projektowania i budowy rurociągu z Czyżówki do Gaja umożliwi wyprowadzenie z naszego nowego ujęcia znacznie większej niż dotychczas ilości wody, która rozprowadzana będzie na terenie gminy. Trwają także prace związane ze zwiększeniem ilości wody ujmowanej w Psarach na eksploatowanym ujęciu Bialny Dół, jak i nad wykorzystaniem nieeksploatowanego dotąd ujęcia Buk – wymienia dyrektor.

Kolejnym dużym tegorocznym wyzwaniem dla spółki będą działania w zakresie dalszego doszczelniania sieci wodociągowej w celu zmniejszenia strat wody. – Realizujemy to zadanie poprzez bieżące modernizacje sieci wodociągowych, jak np. obecnie przy ulicach Przyjaźni i Długiej w Balinie, a następnie m.in. przy ul. Górniczej w Chrzanowie, ul. Łąkowej w Libiążu, czy ul. Polnej w Trzebini. Nasza sieć wodociągowa będzie w 2024 roku nadal modelowana i wyposażana w nowe systemy pomiarowe, takie jak przepływomierze i czujniki ciśnienia, a także regulatory ciśnienia i przepustnice regulacyjne – mówi Wyrwik.

Kontynuowana rozbudowa systemów informatycznych nadzorujących bezpośrednio sieć wodociągową przyczynia się do bardziej dokładnego identyfikowania miejsc tzw. ukrytych wycieków, czyli nieszczelności w rurociągach, z których woda nie wypływa na powierzchnię, lecz jest wchłaniana do gruntu.

– Warto w tym miejscu dodać, że w trosce o ograniczanie strat wody bardzo liczymy tutaj na współpracę z naszym przedsiębiorstwem ze strony wszystkich mieszkańców Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Prosimy o zgłaszanie wszelkich zauważonych wycieków wody, jak również zdarzających się niestety przypadków kradzieży wody z hydrantów, do naszej dyspozytorni na nr telefonu 32 623 25 55, lub alarmowy 994. Nietypowe wycieki mogą pojawiać się w mało uczęszczanych lub trudnodostępnych miejscach, więc każdy sygnał o takim zjawisku pozwoli na szybką reakcję i usunięcie ewentualnej awarii przez służby wodociągów, które pełnią dyżury w każdy dzień przez całą dobę – podkreśla Szymon Wyrwik.

….

Przy okazji ciepłej wiosennej pogody i zbliżającego się sezonu letniego, przypominamy o naszej wspólnej odpowiedzialności za lokalne zasoby wody pitnej. Apelujemy o racjonalne, oszczędne gospodarowanie wodą, zadbanie o retencję, gromadzenie i ponowne wykorzystanie deszczówki!

Pamiętajmy :
około 71% powierzchni Ziemi pokryte jest wodą, ale ponad 96% tej wody występuje w oceanach jako woda słona. Człowiek wykorzystuje słodką wodę pochodzącą z wód powierzchniowych i podziemnych, która stanowi niecały 1% całkowitych zapasów wody.