WODOERKA

2018-12-04 Wodociągi Chrzanowskie

Pomyślnie wypadły pierwsze próby działania pakowarki Wodoerka – urządzenia, które wkrótce usprawni zastępcze zaopatrzenie mieszkańców w wodę. W razie awarii lub wyłączeń sieci wodociągowej w miejsce tradycyjnego beczkowozu dostarczać możemy teraz czystą wodę pitną w automatycznie napełnianych jednorazowych workach o pojemności 5 lub 10 litrów.

Te wytrzymałe worki z wmontowanym wygodnym kranikiem zastąpią konieczność noszenia własnych pojemników, jeśli zajdzie potrzeba pobrania wody z samochodu RPWiK.