Wodociągi wdrażają System Zarządzania Energią ISO 50001

2022-04-25 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi wdrażają System Zarządzania Energią ISO 50001

W celu zmniejszania zużycia energii elektrycznej na obiektach Wodociągów Chrzanowskich niezmiennie od kilku lat prowadzone są inwestycje związane z wymianą energochłonnych urządzeń (pomp, dmuchaw, oświetlenia itp.) na urządzenia energooszczędne i wysoko sprawne. Podejmowane są także skomplikowane zabiegi związane z optymalizacyjną procesów technologicznych. Teraz w przedsiębiorstwie rozpoczęły się prace związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001.

Jest to uznawany na całym świecie system zarządzania energią opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Pozwala on przedsiębiorstwu na ciągłą poprawę efektywności użytkowania energii, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych oraz innych wymagań ekonomicznych i organizacyjnych.

Wdrożenie i utrzymywanie takiego systemu pozwoli nam na dalsze obniżanie zużycie energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wodociągi. Przy dzisiejszych oraz prognozowanych cenach oszczędności mają kluczowe znaczenie – mówi dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik. Podkreśla, że w ramach ISO 50001 podejmowane będą systematyczne działania zmierzające do wzrostu produkcji energii w kogeneracji oraz z innych źródeł odnawialnych, które są już zastosowane na obiektach Wodociągów Chrzanowskich. System obejmie również monitoring pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego będącego w zasobach spółki.

W pierwszej kolejności planowane jest wdrożenie SZE na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie oraz na innych obiektach charakteryzujących się wyższym współczynnikiem energochłonności. Wdrażanie systemu jest realizowane przez doświadczoną w tym zakresie firmę ELLIPSIS Energy Sp. z o.o. z Warszawy.

Priorytetem Wodociągów Chrzanowskich pozostanie pozyskiwanie energii z biogazu i baterii fotowoltaicznych.  W wyniku spalania biogazu produkowana jest w kogeneratorach energia elektryczna i cieplna.  W 2021 roku – łącznie z energią uzyskaną z baterii fotowoltaicznej na  terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie – wyprodukowano 1 186 402 kWh co stanowi  57,24 % zapotrzebowania na energie elektryczną całego obiektu. Energia cieplna, powstająca w procesie spalania biogazu i kogeneracji w 100% zaspokaja potrzeby tego obiektu, zarówno na cele technologiczne, jak i ogrzewanie pomieszczeń zimą.

Warto podkreślić, że  w 2021 r. we wszystkich zainstalowanych przez w ostatnich 4 latach mikro-elektrowniach produkujących własną energię elektryczną na obiektach spółki, w tym w instalacji biogazowej, wytworzono 1 274 295 kWh zielonej energii (1,274 GWh).  To aż 16,3% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Niewątpliwie dodatkową korzyścią z wdrożenia i zastosowania normy ISO 50001 będzie dla Wodociągów Chrzanowskich uzyskanie reputacji firmy skoncentrowanej na racjonalnym, oszczędnym i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów, a więc skutecznie dbającej o środowisko.