Wodociągi szyją własne maseczki ochronne dla pracowników

2020-04-16 Wodociągi Chrzanowskie

W trosce o bezpieczeństwo pracowników w okresie epidemii Wodociągi Chrzanowskie samodzielnie podjęły skuteczne działania prewencyjne w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się kornonawirusa SARS-CoV-2.

Sami szyjemy obecnie maseczki ochronne dla pracowników informuje prezes Wodociągów Chrzanowskich Tadeusz Arkit – niezależnie od  tego, że wcześniej przedsiębiorstwo zabezpieczyło się zakupem maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku, a także rękawiczek nitrylowych i lateksowych oraz płynów do dezynfekcji dłoni i do dezynfekcji powierzchni.

Spółka posiada również zestaw kombinezonów i przyłbic ochronnych, które  w razie potrzeby mogą być użyte do eskortowania osoby potencjalnie zakażonej  wirusem SARS-CoV-2 do pomieszczenia kwarantanny.
– Już od połowy marca br. obowiązują w Wodociągach Chrzanowskich specjalne procedury bezpieczeństwa – mówi Tadeusz Arkit.  – Obejmują one m.in. ograniczenie liczby punktów wejścia i wjazdu na teren obiektów do niezbędnego minimum, wyznaczenia stanowisk do dezynfekcji dłoni, jak również wykonywanie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym przy wejściu na wszystkie obiekty – dodaje prezes.

Ponadto zostały wdrożone procedury postępowania na wypadek stwierdzenia u pracownika lub osoby przebywającej na terenie obiektu objawów pozwalających podejrzewać zarażenie wirusem SARS-CoV-2, a w każdym naszym obiekcie wyznaczono pomieszczenia kwarantanny, w których będzie można umieścić pracownika, u którego podczas przebywania na terenie obiektu wystąpiły objawy pozwalające podejrzewać zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub występowanie u niego choroby COVID-19.

W ramach procedur bezpieczeństwa w obiektach Wodociągów zadbano o zachowanie odległości 2 m między stanowiskami pracy, zapewniono ciągłe zaopatrzanie pracowników w środki do dezynfekcji dłoni, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji powierzchni, mydła i płyny antybakteryjne. Wykonano także dezynfekcję obiektów, w których znajduje się największa liczba pracowników , tj. m.in.: Grupowa Oczyszczalna Ścieków w Chrzanowie, SUW „TRZEBIONKA” wraz z pomieszczeniami magazynowymi, SUW Chrzanów- Kąty, czy budynek administracyjny przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.

***

Wodociągi Chrzanowskie, pomimo ograniczeń bezpośredniego kontaktu z odbiorcami usług, prowadzą w sposób ciągły wszelkie prace w pełnym zakresie działalności przedsiębiorstwa. Nie ma żadnych zakłóceń pracy w utrzymaniu dostaw wody i odbioru ścieków, prawidłowo funkcjonują wszystkie ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków oraz inne obiekty produkcyjne i technologiczne. Na bieżąco prowadzone są prace awaryjne na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również kontynuowane są rozpoczęte prace inwestycyjne i remontowe.

Woda dostarczana na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia jest na bieżąco monitorowana –  także pod kątem bakteriologicznym – przez laboratorium Wodociągów Chrzanowskich oraz Sanepid. Jest dobrej jakości, czysta i zdrowa.