Wodociągi sadzą drzewa na Dzień Ziemi

2023-04-21 Wodociągi Chrzanowskie

Włączając się w obchody Dnia Ziemi Wodociągi Chrzanowskie rozpoczęły nasadzanie drzew na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. Wczoraj zasadzono symbolicznie pierwszych 50 drzewek sosny, ale zalesienie terenu różnymi gatunkami drzew i krzewów będzie przez spółkę kontynuowane.

Sosny wysadzono przy linii brzegowej Chechła, które oddziela GOŚ w Chrzanowie od dzielnicy Borowiec. W akcji uczestniczyli pracownicy oczyszczalni oraz prezes wodociągów Łukasz Brzózka i dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik. Niebawem w tym miejscu pojawią się kolejne drzewa i krzewy, tworząc docelowo zieloną otulinę oczyszczalni od strony rzeki.

Jutro (22 kwietnia) na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi, który poprzez różne, organizowane w tym dniu akcje promuje postawy proekologiczne w społeczeństwie.