Wodociągi Chrzanowskie – zmiana nazwy już oficjalna

2019-08-09 Wodociągi Chrzanowskie

Na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła zmiana nazwy dotychczasowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie przedsiębiorstwo nazywa się Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (można stosować skrót Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. ).

Poza nazwą i logotypem pozostałe dane, takie jak: NIP, REGON, numer KRS oraz dane adresowe nie uległy zmianie, dlatego wszystkie zawarte umowy nadal stanowią podstawę rozliczeń między stronami. Jednak bieżąca korespondencja, faktury, rachunki oraz wystawiane dokumenty zawierajace dane spółki muszą uwzględniać jej nową nazwę.

Pojawił się również nowy adres strony internetowej : www. wodociagi.chrzanowskie.pl  oraz
e-mail : poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl, ale co najmniej do końca roku kalendarzowego normalnie funkcjonują również poprzednie kontakty: rpwik@home.pl oraz adres strony: www.rpwik.chrzanów.pl.

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY

Czytaj również: Wodociągi z nową nazwą i logo