Wodociągi Chrzanowskie wyróżnione przez Państwową Inspekcję Pracy

2019-11-07 Wodociagi

Wodociągi Chrzanowskie zdobyły wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Konkurs od ponad 25 lat promuje pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Wodociągi Chrzanowskie wyróżniono w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Oceniając zgłoszenia podczas XXVI już edycji konkursu komisja brała pod uwagę m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy, przestrzeganie przepisów i zasad BHP, rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP, wypadki przy pracy czy dodatkowe elementy ochrony pracy.

Wodociągi Chrzanowskie wykazały się m.in. inwestycjami z dwóch ostatnich lat, które znacząco przyczyniły się do poprawy warunków, ergonomii pracy oraz „odciążenia” znacznej części pracowników. Ich lista jest naprawdę imponująca i obejmuje m.in. modernizację instalacji biogazowej na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie, pełną automatyzację hydroforni w Płazie i Libiążu, zakupy specjalistycznych pojazdów do diagnostyki sieci wodociągowej, do czyszczenia kanalizacji oraz do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej, zakup 3 mini koparek umożliwiających pracę w miejscach wcześniej niedostępnych, zakup hydraulicznych systemów zabezpieczeń wykopów, a także rozbudowę systemu SCADA oraz montaż wodomierzy do zdalnego odczytu radiowego. Wysoką ocenę PIP uzyskał również poziom realizowanych szkoleń, wyposażenie pracowników w nowoczesne narzędzia pracy i środki ochrony osobistej, dobry standard zaplecza socjalnego.

Spełnienie kryteriów konkursu oraz wymagań komisji zdecydowanie nie było łatwe, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego wyróżnienia. Do konkursu stanęliśmy w tym roku po raz pierwszy – mówi Tadeusz Arkit, prezes Wodociągów Chrzanowskich, który statuetkę oraz dyplom odebrał z rąk Głównego Inspektora Pracy w towarzystwie specjalisty ds. BHP Joanny Rokickiej-Zielińskiej podczas uroczystej gali w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, 24 października.

Warto wspomnieć, że Wodociągi znalazły się w gronie takich wyróżnionych firm, jak Coca-cola, Bahlsen, Shell i ArcelorMittal.

Zobacz też: Zrealizowane inwestycje, które zdecydowanie przyczyniły się do polepszenia warunków pracy, ergonomii pracy oraz spowodowały „odciążenie” znacznej części pracowników w ostatnich dwóch latach.