Wodociągi Chrzanowskie w najnowszym numerze dwumiesięcznika “Technologia Wody”

2020-12-11 Wodociągi Chrzanowskie

W najnowszym numerze branżowego dwumiesięcznika „Technologia Wody” ukazał się artykuł „Korzyści i problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych w obszarach aktywności górniczej na przykładzie Wodociągów Chrzanowskich” autorstwa hydrogeolog Wodociągów Chrzanowskich Agaty Kasprzak oraz dyrektora ds. technicznych Szymona Wyrwika.

„Technologia Wody” to dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki. W najnowszym numerze pisma znajdziemy artykuł autorstwa specjalistów z Wodociągów Chrzanowskich: Agaty Kasprzak i Szymona Wyrwika.

Przez dziesięciolecia polityka surowcowa kraju była stawiana na pierwszym miejscu, daleko przed bezpieczeństwem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwa wodociągowe chcąc sprostać temu zadaniu musiały nauczyć się współpracować z zakładami górniczymi. W takich warunkach 85 lat temu swoją działalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie – w czasach, gdy górnictwo miało kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, a wpływ eksploatacji górniczej na środowisko gruntowo-wodne był marginalizowany – czytamy na początku tekstu.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem i życzymy przyjemnej lektury!

Przeczytaj: Technologia wody_ Korzyści i problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych w obszarach aktywności górniczej na przykładzie Wodociągów Chrzanowskich