Wodociągi Chrzanowskie w najnowszym „Forum Eksploatatora”

2020-10-26 Wodociągi Chrzanowskie

Na rynku ukazał się niedawno kolejny, piąty numer „Forum Eksploatatora” – czasopisma branży wodno-ściekowej, kierowanego również do biur projektów, urzędów administracji publicznej, wyższych uczelni i studentów. Kilkadziesiąt stron aktualnego numeru zostało poświęconych Wodociągom Chrzanowskim.

„Forum Eksploatatora” ukazuje się od 20 lat.  Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia techniczne związane z eksploatacją obiektów i urządzeń gospodarki wodno-ściekowej. Artykuły, komentarze, opinie techniczne i prawne oraz polemiki mają na celu pomoc i wymianę fachowych doświadczeń.

W najnowszym numerze kilkadziesiąt stron poświęcono Wodociągom Chrzanowskim. Poza rozmową z prezesem Tadeuszem Arkitem znajdziemy tu fachowe spojrzenie na inwestycje i wyzwania spółki, które podsumował dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik oraz tekst dotyczący wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania systemem dystrybucji wody – również autorstwa dyrektora ds. technicznych i Dariusza Zdebika.

W jubileuszowy, 85 – tym roku działalności przedsiębiorstwa nie zabrakło podróży do przeszłości: „Z kart historii to” tekst zawierający najważniejsze fakty z dziejów wodociągów, który został opracowany na podstawie „Historii Wodociągów Chrzanowskich” Kamila Bogusza.   Z kolei więcej o współczesnej działalności spółki – zwłaszcza tej edukacyjnej, prospołecznej i promocyjnej – przeczytamy w artykule „Wodociągi Chrzanowskie – codziennie blisko mieszkańców”.

Zachęcamy do lektury!

Zobacz strony poświęcone spółce: Wodociągi Chrzanowskie w Forum Eksploatatora