Wodociągi Chrzanowskie w branżowym czasopiśmie “Kierunek Wod-Kan”

2021-12-02 Wodociągi Chrzanowskie

W skład systemu poboru i dystrybucji wody Wodociągów Chrzanowskich wchodzi 12 studni głębinowych, 7 ujęć wody, 5 stacji uzdatniania wody, 17 zbiorników oraz ok. 1 194 km sieci wodociągowej. Z kolei system odbioru i oczyszczania ścieków to 31 pompowni, 4 oczyszczalnie oraz ok. 551 km sieci kanalizacyjnej. W jaki sposób skutecznie kontrolować pracę tak wielu obiektów? Podstawowym systemem kontroli w naszej spółce jest SCADA. W branżowym czasopiśmie „Kierunek Wod-Kan” właśnie ukazał się artykuł kierownika Działu Modelowania i Monitoringu Sieci Dariusza Zdebika oraz dyrektora ds. technicznych Szymona Wyrwika na temat monitoringu, analizy i optymalizacji systemu dystrybucji wody w Wodociągach Chrzanowskich.

„Kierunek Wod-Kan”  to branżowe pismo skierowane przede wszystkim do kadry zarządzająco-technicznej oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągowych i komunalnych, dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych, a także firm specjalizujących się w urządzeniach, technologiach i rozwiązaniach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa wod-kan. Najczęściej poruszane na łamach pisma tematy to: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka osadowa, odpady komunalne, modernizacje i monitoring sieci wod-kan oraz systemy wspomagające pracę przedsiębiorstw.

Link do fragmentu artykułu: Monitoring, analiza i optymalizacja systemu dystrybucji wody w Wodociągach Chrzanowskich