Wodociągi Chrzanowskie stawiają na własną zieloną energię – powstanie pływająca instalacja fotowoltaiczna

2022-12-28 Wodociągi Chrzanowskie

Na powierzchni jednego z dwóch wyłączonych z użytku zbiorników osadowych na terenie SUW Trzebionka powstanie pierwsza w Wodociągach Chrzanowskich i jedna z niewielu w całym kraju pływająca instalacja fotowoltaiczna. 

– Podpisaliśmy umowę na montaż pływającej instalacji z firmą ARTA Sp. z o.o. , która jest polskim pionierem tego rodzaju rozwiązań i złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. – informuje prezes Łukasz Brzózka. – Jest to kolejne przedsięwzięcie Wodociągów Chrzanowskich mające na celu ograniczanie zakupu energii elektrycznej i wykorzystania jej alternatywnych źródeł, co w efekcie przekłada się na istotne zmniejszenie kosztów działalności naszej spółki. Nowe instalacje o łącznej mocy 81 kW dostarczą energię elektryczną na potrzeby wydziałów technicznych przedsiębiorstwa i jego zaplecza magazynowego. Inwestycja pozwoli ograniczyć o 20% ilość kupowanej energii elektrycznej dla naszej bazy na Trzebionce – dodaje prezes.

Pływająca fotowoltaika jest wydajniejsza, gdyż pozwala wyeliminować lub zmniejszyć zacienienie oraz ilość zanieczyszczeń osiadających na panelach. Z kolei woda zmniejsza temperaturę otoczenia, co przekłada się na pracę paneli z wyższą wydajnością. Również modułowy sposób montażu – za pomocą pływaków zakotwiczonych do dna – pozwala na szybszą realizację obiektu niż w przypadku lądowych farm PV.

Przypomnijmy, że Wodociągi Chrzanowskie posiadają w tej chwili już 5 instalacji fotowoltaicznych na swoich obiektach o łącznej mocy 142 kW. Wszystkie te zainstalowane w ostatnich 4 latach mikro-elektrownie oraz instalacja biogazowa działająca na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie wyprodukowały łącznie w 2021 roku 1 274 295 kWh zielonej energii (1,274 GWh), co w ogólnym bilansie całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie wynosi aż 16,3 %.
W pierwszym półroczu 2022 r. produkcja własnej energii wzrosła o ponad 22% i w samej chrzanowskiej oczyszczalni ścieków pokrywa już blisko 80% zapotrzebowania na prąd oraz zapewnia całkowitą samodzielność obiektu w zakresie energii cieplnej na cele technologiczne i zimowego ogrzewania pomieszczeń.

Energooszczędność jest jednym z głównych priorytetów spółki – podkreśla Łukasz Brzózka. – W pierwszych miesiącach przyszłego roku zostanie zainstalowany i uruchomiony na oczyszczalni w Chrzanowie trzeci agregat kogeneracyjny biogazu o mocy 100 kW.  Możliwe, że pozwoli to na dojście do pełnej samowystarczalności energetycznej tego obiektu, a nawet zagospodarowanie nadwyżki energii na potrzeby SUW Żelatowa. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to ostatnio zamontowaliśmy instalację o mocy 20 kW na dachu budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie, a poza instalacją pływającą na Trzebionce w 2023 roku zamontujemy kolejne baterie o mocy 50 kW każda na oczyszczalniach ścieków w Sierszy i Chrzanowie.

Zobacz: Fotowoltaika Trzebionka – PLAN