Wodociągi Chrzanowskie przykładem stosowania nowoczesnych rozwiązań

2021-08-13 Wodociągi Chrzanowskie

Referaty specjalistów, prezentacje najnowszych osiągnięć organizacyjnych i technologicznych oraz wymiana branżowych doświadczeń – tak przebiegała XII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN, która odbyła się w dniach 5-6 sierpnia br. w Wiśle. Organizatorem wydarzenia była firma BMP Sp. z o.o., rolę Honorowanego Gospodarza pełniły Katowickie Wodociągi S.A., a partnerami branżowymi były Wodociągi Miasta Krakowa, Veolia, AQUANET, MPWiK w Warszawie.  

Podczas zorganizowanego w ramach konferencji  panelu “Monitoring, analiza i optymalizacja systemu” prezentowano doświadczenia z eksploatacji sieci w przedsiębiorstwach wodociągowych z Tarnowskich Gór, Gliwic, Częstochowy i Chrzanowa.

Jednym z prelegentów był Dariusz Zdebik, kierownik Działu Modelowania i Monitoringu Sieci, który zaprezentował systemy bazodanowe stosowane w naszej spółce: aplikację GIS, system SCADA i system SmartFlow. Przedstawił informacje o działaniach na sieci wodociągowej m.in. pomiarach ciśnienia, strefowaniu, monitoringu awarii, które służą Wodociągom Chrzanowskim do analizy pracy obiektów oraz monitorowania systemu dystrybucji wody, czego efektem jest zmniejszenie strat wody w sieci.