Wodociągi Chrzanowskie nie zwalniają tempa. Najważniejsze plany inwestycyjne na 2021 rok

2021-01-27 Wodociągi Chrzanowskie

Choć zakończonego właśnie 2020 roku z pewnością nie można zaliczyć do standardowych, Wodociągi Chrzanowskie nie zwalniały z pracami inwestycyjnymi i remontowymi. Nowy rok zapowiada się dla spółki nie mniej pracowicie. Dalsze inwestycje w budowę i modernizację urządzeń wodociągowych, dokończenie prac związanych z dokumentacją dla budowy ujęcia wody w Czyżówce, usprawnianie procesu uzdatniania i dystrybucji wody czy kontynuacja inwestycji we własne źródła odnawialnej energii – to tylko niektóre z ambitnych planów na 2021 rok.

 Prace na ujęciach wody

Wśród ważniejszych zadań w obszarze związanym z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody z pewnością należy wspomnieć o zakończeniu prac przy dokumentacji technicznej dla budowy ujęcia wody w Czyżówce. – Prawdopodobnie w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę tego ujęcia z realizacją prac na 2022 rok – informuje dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik.

Spółka planuje także modernizację dwóch studni głębinowych ujęcia wody „Lech”, w celu poprawy stanu technicznego, bezpieczeństwa i wydajności całego ujęcia. Kolejnym ważnym zadaniem będzie wykonanie nowego otworu studziennego w Bolęcinie o planowanej wydajności 250-400 m3 /dobę, które ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność ujęcia zaopatrującego w wodę rejon Bolęcina, Płazy oraz Piły Kościeleckiej. Modernizację przejdzie również studnia głębinowa na ujęciu wody w Lgocie.

Z kolei w “Żelatowej” zaplanowano regenerację i modernizację filtra wody pitnej. Nowe dyfuzory napowietrzające zapewnią jeszcze efektywniejsze oczyszczanie wody z żelaza i manganu. Dla tego ujęcia wody zostanie również opracowana dokumentacja hydrogeologiczna w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zwiększającego ilość pobieranej wody.

Już w lutym br. realizowane będzie zadanie inwestycyjne polegające na pełnej automatyzacji dwóch zbiorników wyrównawczych wody pitnej z ZUW Dziećkowice (GPW SA) na Kątach, z których woda rozprowadzana jest jako uzupełnienie dla całej sieci wodociągowej, głównie do Chrzanowa i Libiąża. Zbiorniki napełniane będą wodą automatycznie, a regulacja dopływu wody do nich będzie prowadzona i monitorowana online.

Przebudowa sieci wodociągowej

Najważniejsze zadania, które przedsiębiorstwo planuje wykonać w tym roku na obszarze swojej działalności to m.in. przebudowa sieci wodociągowych w:

– Młoszowej, na ul. Krakowskiej (ok. 1 km),
– Myślachowicach (ul. Waryńskiego i Piaski, ok 650 m),
– Trzebini (ul. Słowackiego, ok. 200 m),
– Chrzanowie (ul. Brzeziny, ok. 350 m oraz ul. Oświęcimska ok. 350 m),
– Balinie (ul. Urocza, ok. 360 m),
– Libiążu (ul. Wolności, ok. 700 m).

Główne inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej

Konieczną modernizację musi przejść oczyszczalnia ścieków w Libiążu. – To dla nas ogromne wyzwanie inwestycyjne, którego koszty sięgną kilkunastu milionów złotych. Ten projekt zdominuje nasze procesy inwestycyjne na najbliższe lata – podkreśla prezes Tadeusz Arkit. Przestarzałą infrastrukturę oczyszczalni należy wymienić na nową, zapewniającą bezpieczeństwo całego procesu oraz spełniającą parametry jakości przed odprowadzaniem ścieków do środowiska. W tym roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące tego zadania, a jego realizacja potrwa do końca 2023 roku.

Z kolei w ulicy Gromieckiej w Libiążu zaplanowano na rok bieżący przebudowę kanalizacji ogólnospławnej. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to ok. 700 tys. zł.

W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz znacznym wzrostem kosztów zagospodarowania osadów ściekowych (w 2020r. przy takiej samej ilości odpadów jak w 2019r. koszty spółki w tym zakresie wzrosły o ponad 430 tys. zł), Wodociągi opracują nową koncepcję samodzielnego przetwarzania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Zadanie to wymaga specjalistycznego projektowania i zastosowania nowoczesnych technologii, a jego realizacja planowana jest długofalowo.

 Więcej energii z odnawialnych źródeł – oszczędność i ekologia

Oczyszczalnia Ścieków w Sierszy, oczyszczalnia Libiąż B, Stacje Uzdatniania Wody w Bolęcinie oraz Lgocie – do tej pory to właśnie w tych miejscach Wodociągi Chrzanowskie zainstalowały baterie fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej ponad 85 kWp. W roku 2020 instalacje dostarczyły ogółem aż 91,4 MWH energii elektrycznej.

Natomiast na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie skutecznie działa instalacja biogazowa, która w 2020 r. wyprodukowała rekordową ilość 1095 MWh energii, co  stanowi ponad połowę zapotrzebowania na prąd całej oczyszczalni. Jednocześnie wytwarzana energia cieplna  w 100% zaspokaja potrzeby technologiczne oraz ogrzewania wszystkich pomieszczeń.

Biorąc pod uwagę wzrost cen energii elektrycznej, które automatycznie oznaczają dla nas niebagatelną podwyżkę rocznych kosztów utrzymania, tego typu inwestycje są dla naszej spółki znaczącą formą oszczędności – podkreśla prezes zarządu Tadeusz Arkit.

Łączna ilość własnej energii elektrycznej wytworzonej z biogazu oraz z baterii fotowoltaicznych w 2020 r. stanowi 15,4 % całkowitego rocznego zapotrzebowania Wodociągów Chrzanowskich.

Inwestycje w odnawialne źródła energii będą kontynuowane również w 2021 roku – na dachach budynków na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie pojawią się nowe panele o mocy 50 kW.

Trwa instalowanie wodomierzy radiowych

Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych Wodociągów Chrzanowskich jest wymiana wszystkich tradycyjnych wodomierzy na wodomierze do odczytu zdalnego. System ten pozwala na pobieranie odczytu bez wizyt odczytywacza, czy przekazywania stanu wodomierza przez właściciela nieruchomości. Radiowy wodomierz jest również dokładniejszy, umożliwia monitorowanie zużycia wody i szybką reakcję w przypadku awarii lub nieszczelności instalacji. Do końca 2020 r. zainstalowano 9 500 wodomierzy, pozostałe będą sukcesywnie wymieniane w ciągu najbliższych 3 lat.