Woda w Chechle wraca do normalnego poziomu

2020-04-28 Wodociągi Chrzanowskie

Pierwsza część prac naprawczych prowadzonych przez pracowników Wodociągów Chrzanowskich na zaporze oraz wałach zbiornika Chechło została właśnie zakończona. Pozostałe działania nie wymagają obniżonego lustra wody, w związku z tym zbiornik zostanie jak najszybciej uzupełniony do poprzedniego poziomu.

Powodem podjęcia pilnych prac naprawczo-konserwacyjnych była stwierdzona w połowie kwietnia br. awaria, która zagrażała przerwaniem zapory, a co za tym idzie spowodowania na okolicznych terenach szkód ekologicznych i ekonomicznych. Bezpośrednio przy jazie zapory, na nasypie doszło do nagłego osuwiska ziemi i przecieku, który nie był efektem zjawiska przesiąkania wałów, do którego dochodzi w sposób naturalny.

Po ocenie sytuacji przez służby hydrogeologiczne i techniczne podjęta została decyzja o pilnym obniżeniu lustra wody do niezbędnego poziomu, który zapewniając bezpieczeństwo dla ekosystemu zbiornika pozwoli na ustalenie miejsca i zakresu przecieku zapory oraz na jej skuteczne uszczelnienie. Jednocześnie zdecydowano o wykorzystaniu sytuacji obniżenia poziomu wody dla przeprowadzenia pełnego przeglądu i dokonania napraw na wałach, w miejscach, gdzie okaże się to konieczne.

Najpilniejsze prace zostały zakończone przez pracowników wodociągów we wtorek, 28 kwietnia. Dalsze działania nie wymagają już obniżonego lustra wody, dlatego w najbliższym czasie zostanie ona ponownie spiętrzona i uzupełniona do poprzedniego poziomu.