Więcej zielonej energii dzięki inwestycjom RPWiK

2017-07-26 Wodociągi Chrzanowskie

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w praktyce, obniżenie kosztów eksploatacji obiektów zarządzanych przez firmę i pozytywny wpływ na środowisko – to cechy inwestycji realizowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie.

Jeszcze szersze wykorzystanie biogazu

Znacznie obniży koszty eksploatacyjne oczyszczalni, posłuży do zasilania znajdujących się tam urządzeń, a w zimie ogrzeje pomieszczenia – w ten właśnie sposób firma wykorzysta energię elektryczną, której dzięki modernizacji instalacji biogazowejOczyszczalni Ścieków w Chrzanowie teraz może produkować z tego źródła jeszcze więcej.

Ta inwestycja zwróci się bardzo szybko. Dzięki niej aż 50 proc. energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania naszej oczyszczalni będzie pochodziło z odnawialnych źródeł – zapowiada Tadeusz Arkit, prezes RPWiK w Chrzanowie i dodaje: – Do tej pory udział energii własnej był mniejszy aż o 20 proc. w skali roku.

W ramach inwestycji remont przeszły dwie dmuchawy, a w najbliższym czasie spółka planuje jeszcze zabudowę trzeciej. Całkowity koszt projektu, który jest realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, to ok. 3 mln zł.

Nie tylko czysta woda ale też… czyste powietrze

Również do produkcji tzw. zielonej energii, a także do znacznego obniżenia emisji CO2  – ok. 24 Mg /rok – przyczyni się mikroelektrownia słoneczna uruchomiona w lipcu tego roku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Trzebini-Sierszy. Ta całkowicie bezobsługowa elektrownia o mocy 39,5 kWh produkuje bowiem energię elektryczną pochodzącą tylko ze słońca.  – Zalety tej inwestycji trudno przecenić – mówi Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych RPWiK – Nie dość, że w mikroelektrowni powstaje przyjazna dla środowiska, zielona energia, którą wykorzystujemy na potrzeby technologiczne oczyszczalni, to samo jej funkcjonowanie nie wiąże się absolutnie z żadnymi uciążliwościami – podkreśla.

Według prognoz minimalny roczny uzysk energii elektrycznej z elektrowni, która powstała na niewykorzystanym do tej pory obszarze oczyszczalni ma wynieść ok. 34000 kWh. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 160 tys.  zł. Spółka przygotowuje kolejny taki projekt oraz wniosek o dotację.

Warto przypomnieć, że tylko w tym roku chrzanowskie wodociągi przeznaczą prawie 11 mln zł na inwestycje i remonty. Mieszkańcy Chrzanowa, Trzebini i Libiąża mogą liczyć m.in. na systematyczną wymianę sieci wodociągowej, rozbudowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz modernizację urządzeń, ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Nowoczesna mikroelektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy