Wesprzyj lokalne inicjatywy 1,5 proc. ze swojego podatku

2024-01-17 Wodociągi Chrzanowskie

Mieszkasz na terenie Chrzanowa, Trzebini lub Libiąża? Jeszcze nie zdecydowałeś na jaki cel przeznaczysz w tym roku 1,5 proc. swojego podatku? Gorąco zachęcamy do wsparcia lokalnych inicjatyw m.in. w sferze ochrony zdrowia, kultury i sportu. Można to zrobić za pośrednictwem Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”.

Przypominamy, że w ubiegłym roku Wodociągi Chrzanowskie podpisały z Fundacją „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie specjalne porozumienie. Gwarantuje ono, że wszystkie wpłaty w ramach 1,5 proc. podatku przekazane na konto fundacji z terenu gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąża będą przeznaczone na wsparcie mieszkańców i inicjatyw właśnie z naszego rejonu.

Jak przeznaczyć 1,5 proc. podatku na rzecz fundacji? Wystarczy w formularzu PIT wskazać nr KRS: 0000132934, a w polu „informacje uzupełniające” wpisać jako „cel szczegółowy” nazwę gminy (czyli Chrzanów, Libiąż lub Trzebinia), na terenie której chcemy wesprzeć dotacjami z fundacji działalność na rzecz m.in. ochrony zdrowia, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, czy ochrony środowiska.

Do wsparcia fundacji zachęca prezes wodociągów Łukasz Brzózka: – Działająca również na naszym terenie Fundacja gwarantuje nie tylko sprawny i przejrzysty sposób przekazywania dotacji na wspomniane potrzeby, ale również znaczne zwiększenie ich puli dzięki pozyskiwaniu większej ilości darczyńców. Do jej grona dołączyli w ubiegłym roku m.in. pracownicy naszej spółki – podkreśla. – To najlepszy sposób, żeby „zatrzymać” pieniądze w naszym regionie, a tym samy wesprzeć wiele inicjatyw, z których wszyscy skorzystamy.

Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” prowadzi działalność od 1993 roku, a w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na pozyskiwanie 1,5 % odpisu podatku dochodowego. Wśród beneficjentów fundacji znajdują się placówki oświatowe, instytucje  kulturalne, placówki służby zdrowia, organizacje sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej i organizacje charytatywne,  w tym również działające w powiecie chrzanowskim.