W Chrzanowie, Trzebini i Libiążu cena wody pozostaje bez zmian!

2017-11-07 Wodociągi Chrzanowskie

To dobra wiadomość dla mieszkańców Chrzanowa, Trzebini i Libiąża. Ceny wody i ścieków nie ulegną zmianie od lutego 2018 roku. Taką decyzję podjęło w poniedziałek, 6 listopada, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. O pozostawienie cen wody i ścieków na obecnym poziomie zawnioskował Tadeusz Arkit – prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie.

O przewidywanych podwyżkach cen wody w całej Polsce głośno było w związku z przyjęciem tzw. nowego prawa wodnego – wielu ekspertów oraz organizacji branżowych, w tym największa: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” ostrzegało przed możliwością wymuszenia przez ustawę podwyżek cen wody.

– Zawnioskowałem do Zgromadzenia ZMGK o pozostawienie cen za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie – tłumaczy prezes RPWiK Sp. z o.o. Tadeusz Arkit. I dodaje, że oszczędności spółki wynikają m.in. ze znacznego zmniejszenia zatrudnienia oraz działań zmniejszających straty wody oraz proekologicznych inwestycji w odnawialne źródła energii.

Zaakceptowane w poniedziałek taryfy będą obowiązywać do końca 2018 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu cenę wody i ścieków zatwierdzają radni zasiadający w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, na wniosek Zarządu RPWiK Sp. z o.o. Jednak obecnie w Sejmie jest procedowana ustawa, która odbierze radnym te kompetencje, a decyzje będą zapadać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Takie rozwiązanie budzi wiele kontrowersji wśród ekspertów i samorządowców.

Warto przypomnieć, że RPWiK Sp. z o.o. dostarcza najwyższej jakości wodę do 100 tys. mieszkańców Chrzanowa, Trzebini i Libiąża. Rocznie do trzech gmin trafia blisko 4,5 mln m3 wody, a „kranówka” spełnia najwyższe normy jakościowe i nadaje się do picia prosto z kranu.