W Chrzanowie rozpoczęto inwestycję wodociągową

2022-05-13 Wodociągi Chrzanowskie

Przy ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie są prowadzone prace związane z budową sieci wodociągowej. Inwestycja jest wykonywana metodą przewiertu sterowanego, rurami PE DN90 na długości ok. 235 m  wraz z przepięciem istniejących przyłączy na nową sieć.

Wykonawcą prac jest firma “Eltrench” a planowany termin zakończenia robót to początek czerwca br.