Uwaga!

2020-09-18 Wodociagi

Od dnia 19.09.2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci !

Informujemy, że w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw, z dniem 19 września 2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie  Spółki do opracowania warunków przyłączania do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jednocześnie od 19 września br. obowiązuje nowy wzór zgłoszenia gotowości przyłącza do włączenia do sieci.

Nowe wzory są do pobrania w zakładce  Dla Klienta > Załatw sprawę

Wniosek  do pobrania  TUTAJ

Zgłoszenie do pobrania TUTAJ