USŁUGI LABORATORIUM

2019-10-11 Wodociagi

Oprócz wykonywania badań na potrzeby przedsiębiorstwa, nasze laboratorium świadczy usługi także dla klientów zewnętrznych. Każdy może zlecić  odpłatnie badanie wody lub ścieków, łącznie z akredytowanym pobraniem próbki, jeśli jest to wymagane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 32 627 61 31 wew. 50 (badanie wody) oraz wew. 47 (badanie ścieków).

Laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. działa na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. Składa się z dwóch pracowni – w pierwszej prowadzone są badania wody, w drugiej – ścieków. Od  2010 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191– oznacza to, że otrzymywane wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a laboratorium działa zgodnie z zasadami dobrej, laboratoryjnej praktyki profesjonalnej.

Badania próbek są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Ogromne znaczenie ma także nowoczesny sprzęt wykorzystywany do badań, np. spektrometry absorpcji atomowej, służące do pomiarów śladowych zawartości niebezpiecznych metali ciężkich takich jak np. ołów, kadm, a także spektrofotometry, biurety cyfrowe czy wagi analityczne. Zdecydowana większość metod stosowanych w Laboratorium objęta jest akredytacją PCA, a wyniki badań uznawane są w obszarze regulowanym prawnie.

Pracownia Badania Wody monitoruje ok. 40 różnych parametrów i wskaźników. Każda próbka jest badana na obecność szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów takich jak np. bakterie Escherichia coli, których obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami. Wykonuje się też testy wykluczające występowanie w wodzie innych bakterii chorobotwórczych. Pobrane próbki wody są poddawane również badaniom fizykochemicznym. Oznacza się w nich m.in. mętność, odczyn (pH), twardość wody, zawartość składników mineralnych, jak również analizuje się je pod kątem obecności toksycznych substancji, takich jak metale ciężkie czy związki azotowe. Ogółem w pracowni co roku wykonywanych jest ok. 20 000 oznaczeń w ponad 1700 próbkach wody.

Kontrolą jakości ścieków zajmuje się Pracownia Badania Ścieków. Dzięki regularnym badaniom monitorowana jest praca oczyszczalni. Badane są ścieki trafiające do kanalizacji w gminach: Chrzanów, Trzebinia i Libiąż, a także próbki ścieków oczyszczonych, które płyną bezpośrednio do rzek.  Próbki badane są metodami: spektrofotometrycznymi, elektrochemicznymi, potencjometrycznymi, wagowymi, miareczkowymi oraz mikroskopowymi.

Próbki wody do badań są przyjmowane od poniedziałku do czwartku od 6:00 do 13:00.
Do badania mikrobiologicznego próbki wody wymagany jest sterylny pojemnik, który można bezpłatnie otrzymać w pracowni codziennie w dni robocze od 6:00 do 15:00.