Udany sprawdzian Pracowni Badania Ścieków

2018-09-14 Wodociągi Chrzanowskie

W dniach 11 i 12 września br. na terenie naszej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie zostały przeprowadzone badania biegłości, mające na celu ocenę całego procesu pobierania próbek oraz przygotowania sprzętu do pobierania próbek i prawidłowego wykonania pomiarów.

Organizatorem był Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska z Katowic, a współorganizatorem Pracownia Badania Ścieków przy RPWiK.  Badania te odbywają się corocznie, a u nas już po raz piąty
z rzędu. Tym razem uczestniczyło w nich 11 laboratoriów, reprezentowanych przez 17 próbkobiorców (m.in. z Płocka, Polic, Kościana, Chorzowa, Kozienic, Zabrza, Oławy, Piechowic). Od 2014 roku odwiedziło nas już w sumie 75 laboratoriów z całej Polski.
Uczestnicy porównywali jakość pobierania złożonych i średniodobowych próbek ścieków.  Obiektem tych badań były ścieki surowe po osadniku oraz oczyszczone. Przeprowadzano pomiary terenowe temperatury i pH na pobranych przez siebie próbkach ścieków, a następnie próbki zostały odpowiednio zabezpieczone przez organizatora porównań i przetransportowane do jego laboratorium w celu przeprowadzenia dalszej analizy (ChZT, Fosfor ogólny, Chlorki).

Badania biegłości umożliwiają doskonalenie procesu pobierania próbek i są okazją spotkania w gronie specjalistów próbkobiorców oraz wymiany ich doświadczeń i spostrzeżeń. Warto dodać, że wyniki naszej  Pracowni Badania Ścieków zawsze  są na najwyższym poziomie.