Udana pierwsza statystyczna legalizacja wodomierzy

2024-06-07 Wodociągi Chrzanowskie

Przyrządy pomiarowe, w tym również wodomierze służące do rozliczeń za wodę, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Legalizacja pozwala na okresowe sprawdzanie wodomierzy, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie technicznym i działają prawidłowo, co zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność systemu wodociągowego oraz pozwala zminimalizować ryzyko nadużyć i strat finansowych. W zależności od rodzaju wodomierza legalizacja przeprowadzana jest co 3-5 lat przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia do sprawdzania dokładności pomiaru, a także stanu technicznego urządzenia i jego zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

Tzw. legalizacja ponowna jednorodnej partii wodomierzy może być dokonana za pomocą metody statystycznej. Wyboru wodomierzy do próbki kontrolnej dokonuje Główny Urząd Miar spośród partii zgłoszonej do legalizacji.  W przypadku stwierdzenia spełniania wymagań przez wodomierze z próbki kontrolnej poświadcza się dokonanie legalizacji jednym świadectwem legalizacji obejmującym wszystkie przyrządy pomiarowe w całej partii.

W tym roku Wodociągi Chrzanowskie po raz pierwszy skorzystały z takiej metody legalizacji. Do specjalistycznej firmy uprawnionej do badań kontrolnych przekazaliśmy dokumentację dla partii 4800 szt. wodomierzy Sensus iPERL DN 20/4 z tego samego roku produkcji ( w tym przypadku rok 2019). Spośród nich Główny Urząd Miar wybrał do bezpośredniej kontroli 125 szt. wodomierzy.

Dzięki pozytywnemu wynikowi badań i uzyskaniu świadectwa legalizacji nie musimy już demontować wszystkich 4 800 wodomierzy u naszych odbiorców wody oraz ponosić kosztów związanych z ich wymianą na nowe. Dotychczasowe urządzenia pozostają na miejscu na dalsze 3 lata, a statystyczna metoda będzie u nas corocznie kontynuowana dla kolejnych partii wodomierzy, którym upływa termin legalizacji.