Trwają prace wodociągowe

2020-05-12 Wodociągi Chrzanowskie

Przebudowa – będącej w bardzo złym stanie – sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Chrzanowie jest jedną z większych inwestycji prowadzonych mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej. Kompleksowe działania Wodociągów Chrzanowskich podjęto przy współpracy z UM w Chrzanowie, dzięki czemu obejmują równoczesną wymianę wszystkich urządzeń sieci wodociągowej oraz budowę nowej drogi. Ekipa wodociągów prowadzi również przeglądy techniczne przyłączy wodociągowych w przedszkolach. 

Przy ul. Kościelnej przebudowie podlega ok. 520 m sieci wodociągowej DN150 za kwotę 240 tys. zł netto. Planowany termin ukończenia prac wodociągowych – lipiec 2020 r. Inwestycja zostanie zakończona wykonaniem przez UM Chrzanów w ul. Kościelnej nakładki asfaltowej na całej szerokości drogi.

Z kolei w związku z zaplanowanym na 18 maja br. wznowieniem działalności przedszkoli nasze ekipy od 11 do 15 maja prowadzą przeglądy techniczne przyłączy wodociągowych w placówkach na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Przeglądy przyłączy mają na celu zapewnienie ich sprawności technicznej po wznowieniu eksploatacji oraz zapewnienie dobrej jakości wody dostarczanej z sieci Wodociągów Chrzanowskich.  Przeglądami objęto przyłącza do 16 placówek
w Chrzanowie, 12 w Trzebini i 6 w Libiążu.