Trwają prace wodociągowe w Płazie

2022-02-10 Wodociągi Chrzanowskie

Przy ulicy Lipowieckiej  w Płazie prowadzona jest inwestycja przebudowy sieci wodociągowej, która ma na celu zapobieganie licznym w tym rejonie awariom i ograniczenie wynikających z nich strat wody.

Prace w trudnym terenie i przy niekorzystnych warunkach pogodowych prowadzone są  metodą przewiertu sterowanego z przekroczeniem potoku Płazianka. Zastosowano rury PE100 SDR11 RC DN90/63 o całkowitej długości około 193 m. Inwestycja powinna zostać zakończona do kwietnia br.