Trwa modernizacja ul. Chechlanej

2019-08-13 Wodociągi Chrzanowskie

To jedna z największych tegorocznych robót prowadzonych w Chrzanowie. Z powodu bardzo złego już stanu technicznego w sierpniu rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Chechlanej.
Istniejąca kanalizacja przebiega tu obecnie w przeważającej części na terenie nieruchomościach prywatnych, co utrudniało jej eksploatację oraz wiązało się z uciążliwością dla mieszkańców podczas usuwania awarii. Nowa kanalizacja posadowiona będzie już w pasie drogowym, a mieszkańcy zostaną do niej przełączeni.

Kompleksowe działania Wodociągów Chrzanowskich we współpracy z Urzędem Miasta w Chrzanowie obejmują równoczesną wymianę wszystkich urządzeń wodociągowych znajdujących się w ulicy, a prace zostaną zakończone wykonaniem przez gminę nowej nakładki asfaltowej na całej szerokości drogi.

Przebudowie podlega ok. 330 m sieci kanalizacyjnej oraz ok. 311 m sieci wodociągowej, a wartość tych robót wynosi ogółem ok. 720 tys. zł.
Planowany termin zakończenia prac 19.10.2019 r.