Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków Libiąż „A”

2022-12-05 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie własnymi siłami prowadzą od kilku miesięcy szeroko zakrojone prace modernizacyjne na obiektach oczyszczalni ścieków Libiąż „A”. Pracownicy Wydziału Oczyszczania Ścieków oraz Wydziału Głównego Energetyka wykonali już modernizację jednego z czterech działających tutaj reaktorów biologicznych SBR, w którym wymieniony został układ napowietrzania ścieków, zamontowano nowe dyfuzory oraz przeprowadzono niezbędne prace budowlane i instalacyjne. Remonty objęły też budynek głównej pompowni ścieków P II, a podpisano również umowę na zakup 3 sztuk nowoczesnych dmuchaw śrubowych.

Jeszcze w grudniu br. nastąpi rozruch świeżo zmodernizowanego reaktora SBR, natomiast w przyszłym roku rozpoczną się dalsze prace modernizacyjne reaktorów biologicznych SBR II i SBR III oraz zostaną zainstalowane i uruchomione nowe dmuchawy śrubowe. Ponadto gruntowny remont przejdą pomieszczenia socjalno-bytowe pracowników oczyszczalni i zmodernizowany zostanie nadrzędny system sterowania całym obiektem.

Realizowane prace mają na celu przede wszystkim zmniejszenie energochłonności oczyszczalni poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych, polepszenie jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, a także poprawę warunków bezpieczeństwa pracy obsługujących ją pracowników.

Przypomnijmy, że wiosną br. odbyło się postępowanie przetargowe na modernizację oczyszczalni Libiąż „A” – przy planowanym na ok. 16 mln 200 tys. zł  koszcie inwestycji najtańsza z ofert na wykonanie tego zadania wyniosła ponad 26 mln 800 tys. zł. Wobec tego Wodociągi Chrzanowskie zdecydowały się na samodzielne zrealizowanie prac w minimalnym lecz koniecznym zakresie modernizacji, na wykonanie których przeznaczono ok. 4 mln zł.